Aliases hsa_circRNA_101539 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr15:60648117-60674640:n/a
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000182718.12
Gene Name ANXA2 Detection pipeline n/a
Sample Type Cystic fibrosis(CF)
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0005402 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr15:60648117-60674640:-
CircRNA type . Gene ID ENSG00000069667.15
Gene Name RORA Detection pipeline .
Sample Type Hs68_RNase; Hs68_control; Nhek; Huvec; Bj; Ag04450; A549; Nhlf; Sknshra
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_14980 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr15:60648117-60674640
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type AG04450;Occipital;PA1;Liver_N12;Liver_T6;Liver_T14;NHEK;HUVEC;Liver;HeLa_S3;Liver_N14;BJ;Kidney;A549;Hs68;Liver_N19;Liver_T17
Method for Estimation poly(A)-;Ribo-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_101539 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr15:60648117-60674640:-
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000069667.15
Gene Name RORA Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0000518 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr15:60648117-60674640:-
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000069667.15
Gene Name RORA Detection pipeline N/A
Sample Type Multiple sclerosis
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer AGGTGAGTTCCCAGAGAACG
Reverse Primer GGACATGGGAGTGGAGTGAC
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
332 CTTGCGGAAGTCACCAGATG CTTTGATGCTGAGCGGGATG 55 55 58.918 59.338 21 352 20 20
255 ACCCCAATCTCCCCATTTCC CCCAAGTGCATATGGGTCTG 55 55 59.363 58.316 134 388 20 20
230 AACCATCCACCCCAATCTCC TAACTTTGATGCTGAGCGGG 55 50 59.369 58.262 126 355 20 20
203 CTGTGTAGCCAACCATCCAC ACAGCCATCAAGACCAAAGG 55 50 58.547 58.085 116 318 20 20
177 TTTCTGCCTGTGTAGCCAAC TGTCCTCTTCTTGTCAGGGTC 50 52.381 58.395 59.029 109 285 20 21
191 CCACCCCAATCTCCCCATT TGAAACAGCCATCAAGACCA 57.895 45 58.982 57.345 132 322 19 20
245 CCAATCTCCCCATTTCCCAC GCATATGGGTCTGTCAAAGCC 55 52.381 58.219 59.322 137 381 20 21
122 TGCCTGTGTAGCCAACCAT TCTCCCTCAAATCGCCATAC 52.632 50 59.233 57.089 113 234 19 20
253 CCAACCATCCACCCCAATC TGGGTCTGTCAAAGCCTATACT 57.895 45.455 58.099 58.549 124 376 19 22
164 GTAGCCAACCATCCACCCC TCCTCTTCTTGTCAGGGTCTTAC 63.158 47.826 60.077 59.167 120 283 19 23
197 TCCCCATTTCCCACTAAGACT CGGGATGCTTTGAACATTGAA 47.619 42.857 58.071 57.426 143 339 21 21
332 CTTGCGGAAGTCACCAGATG CTTTGATGCTGAGCGGGATG 55 55 58.918 59.338 21 352 20 20
203 CTGTGTAGCCAACCATCCAC ACAGCCATCAAGACCAAAGG 55 50 58.547 58.085 116 318 20 20
230 AACCATCCACCCCAATCTCC TAACTTTGATGCTGAGCGGG 55 50 59.369 58.262 126 355 20 20
255 ACCCCAATCTCCCCATTTCC CCCAAGTGCATATGGGTCTG 55 55 59.363 58.316 134 388 20 20
245 CCAATCTCCCCATTTCCCAC GCATATGGGTCTGTCAAAGCC 55 52.381 58.219 59.322 137 381 20 21
177 TTTCTGCCTGTGTAGCCAAC TGTCCTCTTCTTGTCAGGGTC 50 52.381 58.395 59.029 109 285 20 21
191 CCACCCCAATCTCCCCATT TGAAACAGCCATCAAGACCA 57.895 45 58.982 57.345 132 322 19 20
253 CCAACCATCCACCCCAATC TGGGTCTGTCAAAGCCTATACT 57.895 45.455 58.099 58.549 124 376 19 22
197 TCCCCATTTCCCACTAAGACT CGGGATGCTTTGAACATTGAA 47.619 42.857 58.071 57.426 143 339 21 21
122 TGCCTGTGTAGCCAACCAT TCTCCCTCAAATCGCCATAC 52.632 50 59.233 57.089 113 234 19 20
164 GTAGCCAACCATCCACCCC TCCTCTTCTTGTCAGGGTCTTAC 63.158 47.826 60.077 59.167 120 283 19 23
332 CTTGCGGAAGTCACCAGATG CTTTGATGCTGAGCGGGATG 55 55 58.918 59.338 21 352 20 20
255 ACCCCAATCTCCCCATTTCC CCCAAGTGCATATGGGTCTG 55 55 59.363 58.316 134 388 20 20
230 AACCATCCACCCCAATCTCC TAACTTTGATGCTGAGCGGG 55 50 59.369 58.262 126 355 20 20
177 TTTCTGCCTGTGTAGCCAAC TGTCCTCTTCTTGTCAGGGTC 50 52.381 58.395 59.029 109 285 20 21
245 CCAATCTCCCCATTTCCCAC GCATATGGGTCTGTCAAAGCC 55 52.381 58.219 59.322 137 381 20 21
203 CTGTGTAGCCAACCATCCAC ACAGCCATCAAGACCAAAGG 55 50 58.547 58.085 116 318 20 20
253 CCAACCATCCACCCCAATC TGGGTCTGTCAAAGCCTATACT 57.895 45.455 58.099 58.549 124 376 19 22
122 TGCCTGTGTAGCCAACCAT TCTCCCTCAAATCGCCATAC 52.632 50 59.233 57.089 113 234 19 20
191 CCACCCCAATCTCCCCATT TGAAACAGCCATCAAGACCA 57.895 45 58.982 57.345 132 322 19 20
197 TCCCCATTTCCCACTAAGACT CGGGATGCTTTGAACATTGAA 47.619 42.857 58.071 57.426 143 339 21 21
164 GTAGCCAACCATCCACCCC TCCTCTTCTTGTCAGGGTCTTAC 63.158 47.826 60.077 59.167 120 283 19 23
230 AACCATCCACCCCAATCTCC TAACTTTGATGCTGAGCGGG 55 50 59.369 58.262 126 355 20 20
255 ACCCCAATCTCCCCATTTCC CCCAAGTGCATATGGGTCTG 55 55 59.363 58.316 134 388 20 20
203 CTGTGTAGCCAACCATCCAC ACAGCCATCAAGACCAAAGG 55 50 58.547 58.085 116 318 20 20
332 CTTGCGGAAGTCACCAGATG CTTTGATGCTGAGCGGGATG 55 55 58.918 59.338 21 352 20 20
245 CCAATCTCCCCATTTCCCAC GCATATGGGTCTGTCAAAGCC 55 52.381 58.219 59.322 137 381 20 21
191 CCACCCCAATCTCCCCATT TGAAACAGCCATCAAGACCA 57.895 45 58.982 57.345 132 322 19 20
122 TGCCTGTGTAGCCAACCAT TCTCCCTCAAATCGCCATAC 52.632 50 59.233 57.089 113 234 19 20
177 TTTCTGCCTGTGTAGCCAAC TGTCCTCTTCTTGTCAGGGTC 50 52.381 58.395 59.029 109 285 20 21
253 CCAACCATCCACCCCAATC TGGGTCTGTCAAAGCCTATACT 57.895 45.455 58.099 58.549 124 376 19 22
197 TCCCCATTTCCCACTAAGACT CGGGATGCTTTGAACATTGAA 47.619 42.857 58.071 57.426 143 339 21 21
164 GTAGCCAACCATCCACCCC TCCTCTTCTTGTCAGGGTCTTAC 63.158 47.826 60.077 59.167 120 283 19 23