Aliases hsa_circ_0004018 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr17:1703150-1704318:-
CircRNA type . Gene ID ENSG00000185561.9
Gene Name TLCD2 Detection pipeline .
Sample Type Hs68_RNase; Hs68_control; Nhek; K562; Huvec; Helas3; H1hesc; Gm12878; Bj; Ag04450; A549; Sknshra; Mcf7
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_19449 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr17:1703150-1704318
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type SH-SY5Y_D0_exp2;H1;Diencephalon;PA1;Liver;Liver_T11;SH-SY5Y_D2_exp1;Parietal;HeLa_S3;AG04450;Liver_N11;Cortex;NHEK;A549;Liver_N12;K562;Occipital;Liver_N15;HUVEC;Liver_N14;Liver_N7;Liver_T7;BJ;GM12878;Hs68;Liver_N18;Liver_T20;Liver_T18;Liver_N20;Liver_N17;Liver_T17;Liver_N22;Liver_N19
Method for Estimation Ribo-;poly(A)-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases circ_007765 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr17:1703150-1704318:-
CircRNA type n/a Gene ID ENSG00000185561.9
Gene Name TLCD2 Detection pipeline Find_circ
Sample Type colorectal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_101940 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr17:1703150-1704318:-
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000185561.9
Gene Name TLCD2 Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0004018 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr17:1703150-1704318:-
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000185561.9
Gene Name TLCD2 Detection pipeline N/A
Sample Type Liver cell carcinoma
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer TCAACCTTTTGCCCCACACT
Reverse Primer AAGACACGTCTGTGTGTTGT
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
233 CCTGAGCGTTACACTGAAGC GAACTTCACAGCCACACCAG 55 55 58.928 59.053 24 256 20 20
174 ATCGCCACTCCCCAAATAGT CCTAGCAGATGTCCTCCCTC 50 60 58.787 58.663 62 235 20 20
234 CTCAGTTGGGATGGCCTGTA GCACAGACACATGGGTATCC 55 55 59.088 58.332 142 375 20 20
146 ATCCTCTCAGTTGGGATGGC AGCCAGACCATCAGTGATCT 55 50 59.157 58.123 137 282 20 20
167 GCCACTCCCCAAATAGTCAC GCAGATGTCCTCCCTCAGAC 55 60 58.249 59.536 65 231 20 20
202 GAGCGTTACACTGAAGCTGT GATGTCCTCCCTCAGACTCTG 50 57.143 58.215 58.969 27 228 20 21
140 CGTCAGGACACAATTCAGGT CCTCCCTCAGACTCTGCAG 50 63.158 57.83 58.799 84 223 20 19
174 GTTGGGATGGCCTGTAAACTG AGAATGTCTGGTGGCCCTG 52.381 57.895 59.181 59.312 146 319 21 19
187 CAGGTGTCACTGCTGCTTTA GCAAGCCAGACCATCAGTG 50 57.895 58.117 58.822 99 285 20 19
148 CCTGTAAACTGGCTGCTTCT CTGGGGAGACTGCAGGAG 50 66.667 57.809 58.693 156 303 20 18
169 GTCACGTCAGGACACAATTCA CAGCCACACCAGCCCTAG 47.619 66.667 58.52 59.73 80 248 21 18
233 CCTGAGCGTTACACTGAAGC GAACTTCACAGCCACACCAG 55 55 58.928 59.053 24 256 20 20
234 CTCAGTTGGGATGGCCTGTA GCACAGACACATGGGTATCC 55 55 59.088 58.332 142 375 20 20
174 ATCGCCACTCCCCAAATAGT CCTAGCAGATGTCCTCCCTC 50 60 58.787 58.663 62 235 20 20
167 GCCACTCCCCAAATAGTCAC GCAGATGTCCTCCCTCAGAC 55 60 58.249 59.536 65 231 20 20
202 GAGCGTTACACTGAAGCTGT GATGTCCTCCCTCAGACTCTG 50 57.143 58.215 58.969 27 228 20 21
140 CGTCAGGACACAATTCAGGT CCTCCCTCAGACTCTGCAG 50 63.158 57.83 58.799 84 223 20 19
146 ATCCTCTCAGTTGGGATGGC AGCCAGACCATCAGTGATCT 55 50 59.157 58.123 137 282 20 20
148 CCTGTAAACTGGCTGCTTCT CTGGGGAGACTGCAGGAG 50 66.667 57.809 58.693 156 303 20 18
187 CAGGTGTCACTGCTGCTTTA GCAAGCCAGACCATCAGTG 50 57.895 58.117 58.822 99 285 20 19
174 GTTGGGATGGCCTGTAAACTG AGAATGTCTGGTGGCCCTG 52.381 57.895 59.181 59.312 146 319 21 19
169 GTCACGTCAGGACACAATTCA CAGCCACACCAGCCCTAG 47.619 66.667 58.52 59.73 80 248 21 18
233 CCTGAGCGTTACACTGAAGC GAACTTCACAGCCACACCAG 55 55 58.928 59.053 24 256 20 20
174 ATCGCCACTCCCCAAATAGT CCTAGCAGATGTCCTCCCTC 50 60 58.787 58.663 62 235 20 20
234 CTCAGTTGGGATGGCCTGTA GCACAGACACATGGGTATCC 55 55 59.088 58.332 142 375 20 20
146 ATCCTCTCAGTTGGGATGGC AGCCAGACCATCAGTGATCT 55 50 59.157 58.123 137 282 20 20
167 GCCACTCCCCAAATAGTCAC GCAGATGTCCTCCCTCAGAC 55 60 58.249 59.536 65 231 20 20
202 GAGCGTTACACTGAAGCTGT GATGTCCTCCCTCAGACTCTG 50 57.143 58.215 58.969 27 228 20 21
187 CAGGTGTCACTGCTGCTTTA GCAAGCCAGACCATCAGTG 50 57.895 58.117 58.822 99 285 20 19
140 CGTCAGGACACAATTCAGGT CCTCCCTCAGACTCTGCAG 50 63.158 57.83 58.799 84 223 20 19
174 GTTGGGATGGCCTGTAAACTG AGAATGTCTGGTGGCCCTG 52.381 57.895 59.181 59.312 146 319 21 19
148 CCTGTAAACTGGCTGCTTCT CTGGGGAGACTGCAGGAG 50 66.667 57.809 58.693 156 303 20 18
169 GTCACGTCAGGACACAATTCA CAGCCACACCAGCCCTAG 47.619 66.667 58.52 59.73 80 248 21 18