Aliases hsa_circ_0043497 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr17:38209550-38209888:-
CircRNA type . Gene ID ENSG00000008838.13
Gene Name MED24 Detection pipeline .
Sample Type K562; Helas3; Gm12878; Ag04450; Sknshra
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_20556 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr17:38209550-38209888
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type K562;Liver_N15;PA1;AG04450;Cerebellum;Liver_N10;HeLa_S3;Diencephalon;A549;Liver_T8;Occipital;GM12878;Parietal;Liver_T14;H1;Stomach;SH-SY5Y_D0_exp1;Liver;Temporal;BJ;Cortex;H9;Hs68;Liver_N19;Liver_N20;Liver_N22
Method for Estimation poly(A)-;Ribo-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_102065 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr17:38209550-38209888:-
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000008838.13
Gene Name MED24 Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0043497 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr17:38209550-38209888:-
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000008838.13
Gene Name MED24 Detection pipeline N/A
Sample Type Tuberculosis
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer TCAACCTGGCAGATGCGTTA
Reverse Primer TTTCACTCTGAGCAGGTGGC
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
311 GACAAGATGAGAGGATTGGGG GCCATTTTGCAAGCCTGGAA 52.381 50 57.794 59.965 28 338 21 20
278 GCCTGCTCTAGTAACGCATC CAAGCCATTTTGCAAGCCTG 55 50 58.507 58.847 64 341 20 20
266 TGCAAGAGGAATAGCAAAACACA ACCTGAAGCAAGCCATTTTG 39.13 45 59.112 57.174 84 349 23 20
300 CAGGTAGGACAAGATGAGAGGA AAGGAGCGCTGGAGTGACTA 50 55 58.363 60.612 21 320 22 20
294 CATGGCCTGCTCTAGTAACG GTCAACCTGAAGCAAGCCAT 55 50 58.142 58.749 60 353 20 20
259 CAATCATGGCCTGCTCTAGT CGCTGGAGTGACTACCAATG 50 55 57.365 58.355 56 314 20 20
320 GGGAACTAATGGCATACTTCAGG GAAGGAGCGCTGGAGTGA 47.826 61.111 58.862 59.026 2 321 23 18
216 TGAGTGATTACAACTTCTCTGGG CTGGAAGGAGCGCTGGAG 43.478 66.667 57.847 59.814 109 324 23 18
278 GGTAGGACAAGATGAGAGGATTG CCAATGGGCAATCAACATGAAG 47.826 45.455 58.045 58.472 23 300 23 22
206 GGAATAGCAAAACACAACTGAGT TGGGCAATCAACATGAAGAAATT 39.13 34.783 57.561 57.513 91 296 23 23
299 ACTTCAGGTAGGACAAGATGAGA GCGCTGGAGTGACTACCA 43.478 61.111 58.322 59.029 17 315 23 18
278 GCCTGCTCTAGTAACGCATC CAAGCCATTTTGCAAGCCTG 55 50 58.507 58.847 64 341 20 20
294 CATGGCCTGCTCTAGTAACG GTCAACCTGAAGCAAGCCAT 55 50 58.142 58.749 60 353 20 20
311 GACAAGATGAGAGGATTGGGG GCCATTTTGCAAGCCTGGAA 52.381 50 57.794 59.965 28 338 21 20
300 CAGGTAGGACAAGATGAGAGGA AAGGAGCGCTGGAGTGACTA 50 55 58.363 60.612 21 320 22 20
266 TGCAAGAGGAATAGCAAAACACA ACCTGAAGCAAGCCATTTTG 39.13 45 59.112 57.174 84 349 23 20
259 CAATCATGGCCTGCTCTAGT CGCTGGAGTGACTACCAATG 50 55 57.365 58.355 56 314 20 20
320 GGGAACTAATGGCATACTTCAGG GAAGGAGCGCTGGAGTGA 47.826 61.111 58.862 59.026 2 321 23 18
206 GGAATAGCAAAACACAACTGAGT TGGGCAATCAACATGAAGAAATT 39.13 34.783 57.561 57.513 91 296 23 23
278 GGTAGGACAAGATGAGAGGATTG CCAATGGGCAATCAACATGAAG 47.826 45.455 58.045 58.472 23 300 23 22
216 TGAGTGATTACAACTTCTCTGGG CTGGAAGGAGCGCTGGAG 43.478 66.667 57.847 59.814 109 324 23 18
299 ACTTCAGGTAGGACAAGATGAGA GCGCTGGAGTGACTACCA 43.478 61.111 58.322 59.029 17 315 23 18
278 GCCTGCTCTAGTAACGCATC CAAGCCATTTTGCAAGCCTG 55 50 58.507 58.847 64 341 20 20
300 CAGGTAGGACAAGATGAGAGGA AAGGAGCGCTGGAGTGACTA 50 55 58.363 60.612 21 320 22 20
294 CATGGCCTGCTCTAGTAACG GTCAACCTGAAGCAAGCCAT 55 50 58.142 58.749 60 353 20 20
311 GACAAGATGAGAGGATTGGGG GCCATTTTGCAAGCCTGGAA 52.381 50 57.794 59.965 28 338 21 20
266 TGCAAGAGGAATAGCAAAACACA ACCTGAAGCAAGCCATTTTG 39.13 45 59.112 57.174 84 349 23 20
259 CAATCATGGCCTGCTCTAGT CGCTGGAGTGACTACCAATG 50 55 57.365 58.355 56 314 20 20
320 GGGAACTAATGGCATACTTCAGG GAAGGAGCGCTGGAGTGA 47.826 61.111 58.862 59.026 2 321 23 18
278 GGTAGGACAAGATGAGAGGATTG CCAATGGGCAATCAACATGAAG 47.826 45.455 58.045 58.472 23 300 23 22
206 GGAATAGCAAAACACAACTGAGT TGGGCAATCAACATGAAGAAATT 39.13 34.783 57.561 57.513 91 296 23 23
299 ACTTCAGGTAGGACAAGATGAGA GCGCTGGAGTGACTACCA 43.478 61.111 58.322 59.029 17 315 23 18
216 TGAGTGATTACAACTTCTCTGGG CTGGAAGGAGCGCTGGAG 43.478 66.667 57.847 59.814 109 324 23 18
294 CATGGCCTGCTCTAGTAACG GTCAACCTGAAGCAAGCCAT 55 50 58.142 58.749 60 353 20 20
259 CAATCATGGCCTGCTCTAGT CGCTGGAGTGACTACCAATG 50 55 57.365 58.355 56 314 20 20
278 GCCTGCTCTAGTAACGCATC CAAGCCATTTTGCAAGCCTG 55 50 58.507 58.847 64 341 20 20
311 GACAAGATGAGAGGATTGGGG GCCATTTTGCAAGCCTGGAA 52.381 50 57.794 59.965 28 338 21 20
320 GGGAACTAATGGCATACTTCAGG GAAGGAGCGCTGGAGTGA 47.826 61.111 58.862 59.026 2 321 23 18
299 ACTTCAGGTAGGACAAGATGAGA GCGCTGGAGTGACTACCA 43.478 61.111 58.322 59.029 17 315 23 18
266 TGCAAGAGGAATAGCAAAACACA ACCTGAAGCAAGCCATTTTG 39.13 45 59.112 57.174 84 349 23 20
300 CAGGTAGGACAAGATGAGAGGA AAGGAGCGCTGGAGTGACTA 50 55 58.363 60.612 21 320 22 20
216 TGAGTGATTACAACTTCTCTGGG CTGGAAGGAGCGCTGGAG 43.478 66.667 57.847 59.814 109 324 23 18
278 GGTAGGACAAGATGAGAGGATTG CCAATGGGCAATCAACATGAAG 47.826 45.455 58.045 58.472 23 300 23 22
206 GGAATAGCAAAACACAACTGAGT TGGGCAATCAACATGAAGAAATT 39.13 34.783 57.561 57.513 91 296 23 23