Aliases hsa_circ_0001187 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr21:37619814-37620866:+
CircRNA type . Gene ID ENSG00000157542.10
Gene Name KCNJ6 Detection pipeline .
Sample Type cd_19; cd_34; neutr; Nhek; K562; Huvec; Hmec; Hepg2; Helas3; H1hesc; Gm12878; Bj; Ag04450; Sknshra
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_35373 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr21:37619814-37620866
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type HUVEC;Kidney;Occipital;Liver_T3;H9;NHEK;Heart;Liver_N11;Cerebellum;Liver_T12;PA1;Temporal;Liver_N7;Stomach;GM12878;Liver_T7;Liver_N12;SH-SY5Y_D4_exp2;SH-SY5Y_D4_exp1;Liver_N13;Liver_T14;Liver_N3;H1;Liver_N6;Liver_T13;HepG2;Parietal;SH-SY5Y_D0_exp1;Liver_N14;Liver_T11;Cortex;Diencephalon;K562;Liver_T6;Liver_N8;HeLa_S3;Liver_T15;Liver_N15;Liver_N10;Forebrain;Thyroid;Liver_T8;SH-SY5Y_D2_exp1;Liver;BJ;Lung;A549;AG04450;Hs68;Liver_N17;Liver_T17;Liver_T20;Liver_N18;Liver_N20;Liver_T21;Liver_T18;Liver_T19;Liver_T22;Liver_N22;Liver_N21;Liver_N19
Method for Estimation poly(A)-;Ribo-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases circ_008785 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr21:37619814-37620866:+
CircRNA type n/a Gene ID ENSG00000157542.10
Gene Name KCNJ6 Detection pipeline Find_circ
Sample Type colorectal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_103124 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr21:37619814-37620866:+
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000157542.10
Gene Name KCNJ6 Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0001187 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr21:37619814-37620866:n/a
CircRNA type n/a Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline n/a
Sample Type cervical carcinoma
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0001187 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr21:37619814-37620866:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000157542.10
Gene Name KCNJ6 Detection pipeline N/A
Sample Type Cervical carcinoma
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer CAAAAGAGACCTGTCGATCTCC
Reverse Primer TGGCTTGTTCCAAAAGACAAA
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
181 GTTGCAGCTGATGAGGACTG TGTTTTGGTTGGCTTGTTCCA 55 42.857 58.915 59.097 126 306 20 21
189 TGCAGTAGACACAACCTCCA ACAGTCATAGCCCAAAGACAA 50 42.857 58.581 57.212 191 379 20 21
124 CTGGTTGCAGCTGATGAGGA GGGTGAGTGGATAATCTGGAGA 55 50 60.036 58.691 123 246 20 22
208 TGGAGTTTCAGGATTTGCAGT TGAAACAGTCATAGCCCAAAGA 42.857 40.909 57.772 57.634 176 383 21 22
192 TCTGGAGATGGTTGAGTTTGGA TGAAAATTGCCTTGAACTCAGGA 45.455 39.13 59.021 58.786 158 349 22 23
107 TGGTAAAATATAGCCTTGGCTGG TGGAGGTTGTGTCTACTGCA 43.478 50 58.53 58.581 104 210 23 20
120 CAGCTGATGAGGACTGGGTG GAAGGGTGAGTGGATAATCTGG 60 50 60.108 57.921 130 249 20 22
212 TGGTTGAGTTTGGAGTTTCAGG AGTCATAGCCCAAAGACAAAACA 45.455 39.13 58.713 58.53 166 377 22 23
161 GGATTTGCAGTAGACACAACCT AAATTGCCTTGAACTCAGGAAAA 45.455 34.783 58.588 57.387 186 346 22 23
211 GGAGATGGTTGAGTTTGGAGTT AGCCCAAAGACAAAACAATACAT 45.455 34.783 58.244 57.193 161 371 22 23
119 TGGCCCTTCTCTGGAATGTT TTGGAGGTTGTGTTTGGTGG 50 50 58.924 58.52 93 211 20 20
227 ACTGTTAACACCATGGCCCT TGTTTTGGTTGGCTTGTTCCA 50 42.857 59.223 59.097 80 306 20 21
185 TGATCCTGCCAACTTGAGGA GGAGGTTGTGTTTGGTGGTTT 50 47.619 58.639 59.171 25 209 20 21
157 CCATGGCCCTTCTCTGGAAT GGGTGAGTGGATAATCTGGAGA 55 50 59.445 58.691 90 246 20 22
188 CCACCAAACACAACCTCCAA ACAGTCATAGCCCAAAGACAA 50 42.857 58.52 57.212 192 379 20 21
112 GACCTGTCGATCTCCTAGGG GAAGGGTGAGTGGATAATCTGG 60 50 58.388 57.921 138 249 20 22
311 GCCTCGAACTGTTAACACCA TGAAACAGTCATAGCCCAAAGA 50 40.909 58.126 57.634 73 383 20 22
265 TAACACCATGGCCCTTCTCT TGAAAATTGCCTTGAACTCAGGA 50 39.13 58.331 58.786 85 349 20 23
302 TCGAACTGTTAACACCATGGC AGTCATAGCCCAAAGACAAAACA 47.619 39.13 58.852 58.53 76 377 21 23
114 GCCCTTCTCTGGAATGTTCTC GAGGTTGTGTTTGGTGGTTTTAA 52.381 39.13 58.362 57.925 95 208 21 23
159 ACCAAACACAACCTCCAAGAG ACATGAAAATTGCCTTGAACTCA 47.619 34.783 58.345 57.466 194 352 21 23
200 ATCTCCTAGGGGCCACGAA AAATTGCCTTGAACTCAGGAAAA 57.895 34.783 59.687 57.387 147 346 19 23
228 TCGATCTCCTAGGGGCCAC AGCCCAAAGACAAAACAATACAT 63.158 34.783 60.153 57.193 144 371 19 23
119 TGGCCCTTCTCTGGAATGTT TTGGAGGTTGTGTTTGGTGG 50 50 58.924 58.52 93 211 20 20
227 ACTGTTAACACCATGGCCCT TGTTTTGGTTGGCTTGTTCCA 50 42.857 59.223 59.097 80 306 20 21
185 TGATCCTGCCAACTTGAGGA GGAGGTTGTGTTTGGTGGTTT 50 47.619 58.639 59.171 25 209 20 21
157 CCATGGCCCTTCTCTGGAAT GGGTGAGTGGATAATCTGGAGA 55 50 59.445 58.691 90 246 20 22
112 GACCTGTCGATCTCCTAGGG GAAGGGTGAGTGGATAATCTGG 60 50 58.388 57.921 138 249 20 22
188 CCACCAAACACAACCTCCAA ACAGTCATAGCCCAAAGACAA 50 42.857 58.52 57.212 192 379 20 21
265 TAACACCATGGCCCTTCTCT TGAAAATTGCCTTGAACTCAGGA 50 39.13 58.331 58.786 85 349 20 23
311 GCCTCGAACTGTTAACACCA TGAAACAGTCATAGCCCAAAGA 50 40.909 58.126 57.634 73 383 20 22
200 ATCTCCTAGGGGCCACGAA AAATTGCCTTGAACTCAGGAAAA 57.895 34.783 59.687 57.387 147 346 19 23
159 ACCAAACACAACCTCCAAGAG ACATGAAAATTGCCTTGAACTCA 47.619 34.783 58.345 57.466 194 352 21 23
228 TCGATCTCCTAGGGGCCAC AGCCCAAAGACAAAACAATACAT 63.158 34.783 60.153 57.193 144 371 19 23
302 TCGAACTGTTAACACCATGGC AGTCATAGCCCAAAGACAAAACA 47.619 39.13 58.852 58.53 76 377 21 23
114 GCCCTTCTCTGGAATGTTCTC GAGGTTGTGTTTGGTGGTTTTAA 52.381 39.13 58.362 57.925 95 208 21 23
119 TGGCCCTTCTCTGGAATGTT TTGGAGGTTGTGTTTGGTGG 50 50 58.924 58.52 93 211 20 20
227 ACTGTTAACACCATGGCCCT TGTTTTGGTTGGCTTGTTCCA 50 42.857 59.223 59.097 80 306 20 21
185 TGATCCTGCCAACTTGAGGA GGAGGTTGTGTTTGGTGGTTT 50 47.619 58.639 59.171 25 209 20 21
157 CCATGGCCCTTCTCTGGAAT GGGTGAGTGGATAATCTGGAGA 55 50 59.445 58.691 90 246 20 22
188 CCACCAAACACAACCTCCAA ACAGTCATAGCCCAAAGACAA 50 42.857 58.52 57.212 192 379 20 21
265 TAACACCATGGCCCTTCTCT TGAAAATTGCCTTGAACTCAGGA 50 39.13 58.331 58.786 85 349 20 23
112 GACCTGTCGATCTCCTAGGG GAAGGGTGAGTGGATAATCTGG 60 50 58.388 57.921 138 249 20 22
311 GCCTCGAACTGTTAACACCA TGAAACAGTCATAGCCCAAAGA 50 40.909 58.126 57.634 73 383 20 22
114 GCCCTTCTCTGGAATGTTCTC GAGGTTGTGTTTGGTGGTTTTAA 52.381 39.13 58.362 57.925 95 208 21 23
302 TCGAACTGTTAACACCATGGC AGTCATAGCCCAAAGACAAAACA 47.619 39.13 58.852 58.53 76 377 21 23
159 ACCAAACACAACCTCCAAGAG ACATGAAAATTGCCTTGAACTCA 47.619 34.783 58.345 57.466 194 352 21 23
200 ATCTCCTAGGGGCCACGAA AAATTGCCTTGAACTCAGGAAAA 57.895 34.783 59.687 57.387 147 346 19 23
228 TCGATCTCCTAGGGGCCAC AGCCCAAAGACAAAACAATACAT 63.158 34.783 60.153 57.193 144 371 19 23