Aliases circRNA7535 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr2:160123791-160126601:-
CircRNA type circRNA Gene ID ENSG00000196151.6
Gene Name WDSUB1 Detection pipeline find_circ
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases circRNA7535 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr2:160123791-160126601:-
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000196151.6
Gene Name WDSUB1 Detection pipeline N/A
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer CCAAGCCCGAGAAGAAT
Reverse Primer CAGCCGCTCCTGCACAC
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
106 tgagactacaggcacacacc tgtctgattcctcactgcaga 55 47.619 59.32 58.749 152 257 20 21
109 gcctcccaagtagctgagac tcactgcagagggaaagctt 60 50 59.823 59.233 138 246 20 20
106 tacaggcacacacccctatg aggccttgtctgattcctca 55 50 59.091 58.339 158 263 20 20
148 cacccctatgcccagctaat ctgtgccttactgaactgttga 55 45.455 59.226 58.533 168 315 20 22
160 cctcaaactcctgggctca ccttgtctgattcctcactgc 57.895 52.381 58.93 58.646 101 260 19 21
218 ctgcagcctcaaactcctg tgccttactgaactgttgatact 57.895 39.13 58.447 57.516 95 312 19 23
137 cccctatgcccagctaatttc actgaactgttgatactaccagg 52.381 43.478 58.481 57.593 170 306 21 23
192 cctcagcctcccaagtagc tggtatcttctgtgccttactg 63.158 45.455 59.476 57.528 133 324 19 22
109 gcctcccaagtagctgagac tcactgcagagggaaagctt 60 50 59.823 59.233 138 246 20 20
106 tacaggcacacacccctatg aggccttgtctgattcctca 55 50 59.091 58.339 158 263 20 20
106 tgagactacaggcacacacc tgtctgattcctcactgcaga 55 47.619 59.32 58.749 152 257 20 21
148 cacccctatgcccagctaat ctgtgccttactgaactgttga 55 45.455 59.226 58.533 168 315 20 22
160 cctcaaactcctgggctca ccttgtctgattcctcactgc 57.895 52.381 58.93 58.646 101 260 19 21
192 cctcagcctcccaagtagc tggtatcttctgtgccttactg 63.158 45.455 59.476 57.528 133 324 19 22
137 cccctatgcccagctaatttc actgaactgttgatactaccagg 52.381 43.478 58.481 57.593 170 306 21 23
218 ctgcagcctcaaactcctg tgccttactgaactgttgatact 57.895 39.13 58.447 57.516 95 312 19 23
106 tacaggcacacacccctatg aggccttgtctgattcctca 55 50 59.091 58.339 158 263 20 20
106 tgagactacaggcacacacc tgtctgattcctcactgcaga 55 47.619 59.32 58.749 152 257 20 21
109 gcctcccaagtagctgagac tcactgcagagggaaagctt 60 50 59.823 59.233 138 246 20 20
160 cctcaaactcctgggctca ccttgtctgattcctcactgc 57.895 52.381 58.93 58.646 101 260 19 21
192 cctcagcctcccaagtagc tggtatcttctgtgccttactg 63.158 45.455 59.476 57.528 133 324 19 22
148 cacccctatgcccagctaat ctgtgccttactgaactgttga 55 45.455 59.226 58.533 168 315 20 22
137 cccctatgcccagctaatttc actgaactgttgatactaccagg 52.381 43.478 58.481 57.593 170 306 21 23
218 ctgcagcctcaaactcctg tgccttactgaactgttgatact 57.895 39.13 58.447 57.516 95 312 19 23