Aliases hsa_circ_0001336 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr3:128102470-128102926:+
CircRNA type . Gene ID ENSG00000175792.11
Gene Name RUVBL1 Detection pipeline .
Sample Type cd_19
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_000695 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr3:128102470-128102926:+
CircRNA type intronic Gene ID ENSG00000175792.11
Gene Name RUVBL1 Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases circRNA_000695/hsa_circ_0001336 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr3:128102470-128102926:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000175792.11
Gene Name RUVBL1 Detection pipeline N/A
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer CAGAACTGTATGTCAAATGTCCTG
Reverse Primer TGAGTCTGAGCCCCTCCTGTC
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
373 gtggcagggtaggaatccaa gactggctcccctcatttct 55 55 59.376 59.085 18 390 20 20
191 TGTGAAAGTGGAGAGCAAGG cctcatttctgtcacctgcc 50 55 57.739 58.543 190 380 20 20
194 GAAAGTGGAGAGCAAGGTGG ggctcccctcatttctgtca 55 55 58.472 59.379 193 386 20 20
197 ctgtggcagggtaggaatc CCACCTTGCTCTCCACTTTC 57.895 55 57.211 58.472 16 212 19 20
361 agggtaggaatccaaagagaagt tcccctcatttctgtcacct 43.478 50 58.56 57.955 23 383 23 20
358 ggcagggtaggaatccaaaga catttctgtcacctgcctgc 52.381 55 59.436 59.475 20 377 21 20
185 ccatggaggctagaTTCTACTC CTCCTGTCCCAGCCCTATG 50 63.158 57.2 58.86 140 324 22 19
197 ggctagaTTCTACTCCCAAGCT tgtatctgAGTCTGAGCCCC 50 55 59.031 58.218 147 343 22 20
194 GAAAGTGGAGAGCAAGGTGG ggctcccctcatttctgtca 55 55 58.472 59.379 193 386 20 20
191 TGTGAAAGTGGAGAGCAAGG cctcatttctgtcacctgcc 50 55 57.739 58.543 190 380 20 20
373 gtggcagggtaggaatccaa gactggctcccctcatttct 55 55 59.376 59.085 18 390 20 20
358 ggcagggtaggaatccaaaga catttctgtcacctgcctgc 52.381 55 59.436 59.475 20 377 21 20
197 ctgtggcagggtaggaatc CCACCTTGCTCTCCACTTTC 57.895 55 57.211 58.472 16 212 19 20
197 ggctagaTTCTACTCCCAAGCT tgtatctgAGTCTGAGCCCC 50 55 59.031 58.218 147 343 22 20
361 agggtaggaatccaaagagaagt tcccctcatttctgtcacct 43.478 50 58.56 57.955 23 383 23 20
185 ccatggaggctagaTTCTACTC CTCCTGTCCCAGCCCTATG 50 63.158 57.2 58.86 140 324 22 19
194 GAAAGTGGAGAGCAAGGTGG ggctcccctcatttctgtca 55 55 58.472 59.379 193 386 20 20
373 gtggcagggtaggaatccaa gactggctcccctcatttct 55 55 59.376 59.085 18 390 20 20
191 TGTGAAAGTGGAGAGCAAGG cctcatttctgtcacctgcc 50 55 57.739 58.543 190 380 20 20
197 ggctagaTTCTACTCCCAAGCT tgtatctgAGTCTGAGCCCC 50 55 59.031 58.218 147 343 22 20
358 ggcagggtaggaatccaaaga catttctgtcacctgcctgc 52.381 55 59.436 59.475 20 377 21 20
197 ctgtggcagggtaggaatc CCACCTTGCTCTCCACTTTC 57.895 55 57.211 58.472 16 212 19 20
361 agggtaggaatccaaagagaagt tcccctcatttctgtcacct 43.478 50 58.56 57.955 23 383 23 20
185 ccatggaggctagaTTCTACTC CTCCTGTCCCAGCCCTATG 50 63.158 57.2 58.86 140 324 22 19
373 gtggcagggtaggaatccaa gactggctcccctcatttct 55 55 59.376 59.085 18 390 20 20
194 GAAAGTGGAGAGCAAGGTGG ggctcccctcatttctgtca 55 55 58.472 59.379 193 386 20 20
191 TGTGAAAGTGGAGAGCAAGG cctcatttctgtcacctgcc 50 55 57.739 58.543 190 380 20 20
358 ggcagggtaggaatccaaaga catttctgtcacctgcctgc 52.381 55 59.436 59.475 20 377 21 20
197 ctgtggcagggtaggaatc CCACCTTGCTCTCCACTTTC 57.895 55 57.211 58.472 16 212 19 20
197 ggctagaTTCTACTCCCAAGCT tgtatctgAGTCTGAGCCCC 50 55 59.031 58.218 147 343 22 20
361 agggtaggaatccaaagagaagt tcccctcatttctgtcacct 43.478 50 58.56 57.955 23 383 23 20
185 ccatggaggctagaTTCTACTC CTCCTGTCCCAGCCCTATG 50 63.158 57.2 58.86 140 324 22 19