Aliases HSA_CIRCpedia_44373 Scientific name Homo sapiens (hg38)
Organism Human Genome Locus chr3:170359698-170361429
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type Occipital;Cerebellum
Method for Estimation Ribo-;RNaseR;poly(A)-
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases chr3|170359698-170361429 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr3:170359698-170361429:n/a
CircRNA type circRNA Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline CIRCexplorer2
Sample Type PDLSC osteogenis
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases circRNA SKIL Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr3:170359698-170361429:+
CircRNA type N/A Gene ID NM_001145098
Gene Name SKIL Detection pipeline N/A
Sample Type PDLSC osteogenis
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer AGGAGAAGTTTAGCATGAGAAGTG
Reverse Primer AATTGCCCAGTTATCTTCAAGGATT
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
278 CCCAGACGTTTGTGATGCAT CCAGTAAGAACAGCCTCCGA 50 55 58.832 59.104 1 278 20 20
283 CCACTGGGGCTTTGAATCAG ATGATGGTCTGCTGGTCTGT 55 50 58.82 58.717 50 332 20 20
293 ACCTGACAAAAGAACTTGCCA CTGCTGGTCTGTGCTGAAAA 42.857 50 58.266 58.688 32 324 21 20
248 GACAAAAGAACTTGCCACTGG TCACACCAGTAAGAACAGCCT 47.619 47.619 57.916 58.953 36 283 21 21
273 AGACGTTTGTGATGCATTCTCA AGTAAGAACAGCCTCCGACTT 40.909 47.619 58.598 58.751 4 276 22 21
315 TGATGCATTCTCACAGATCACC GGTCTGCTGGTCTGTGCT 45.455 61.111 58.461 59.254 13 327 22 18
198 TGGCATTGCTATCTTCATGTGA AGAACAGCCTCCGACTTAAAA 40.909 42.857 58.111 57.236 75 272 22 21
211 GCATTGCTATCTTCATGTGAACC ATCCTCACACCAGTAAGAACAG 43.478 45.455 58.395 57.456 77 287 23 22
136 AGCATGAGAAGTGGAAAGAGAA CTGAAGACGTGTGTAAATCCTCA 40.909 43.478 57.369 58.444 168 303 22 23
147 AGAAGTTTAGCATGAGAAGTGGA AAACTGAAGACGTGTGTAAATCC 39.13 39.13 57.51 57.331 160 306 23 23
180 GCTAAATGGCATTGCTATCTTCA TGCCCAGTTATCTTCAAGGATT 39.13 40.909 57.557 57.409 69 248 23 22
142 GGAACACCTGAAGAAAAGAAACT AAATTGCCCAGTTATCTTCAAGG 39.13 39.13 57.163 57.334 111 252 23 23
111 AATCAGAGGGAGCATGGAGG AGGTGGCTGTTCTGGCTAAT 55 50 58.861 59.005 98 208 20 20
136 ATTAGCCAGAACAGCCACCT ATGTGAATTTGCAGCCCGAG 50 50 59.005 59.187 189 324 20 20
276 CAGAGGGAGCATGGAGGTAT GGGAAGCAGGAATGGAAGGA 55 55 58.273 59.374 101 376 20 20
292 TGTGGAAATCAGAGGGAGCA AGGGAATGGGAAGCAGGAAT 50 50 58.639 58.687 92 383 20 20
304 TGCAGGCTTTGTGGAAATCA AAGAGGGAATGGGAAGCAGG 45 55 58.298 59.372 83 386 20 20
275 GGAAATCAGAGGGAGCATGG AGGAATGGAAGGAGAGTGGG 55 55 58.022 58.411 95 369 20 20
110 GGGAGCATGGAGGTATTTTGC GGAAGGAGGTGGCTGTTCT 52.381 57.895 59.317 58.929 105 214 21 19
286 GGCTTTGTGGAAATCAGAGGG AGCAGGAATGGAAGGAGAGT 52.381 50 59.179 58.036 87 372 21 20
187 CCAGAACAGCCACCTCCTT GAATGGGAAGCAGGAATGGA 57.895 50 59.236 57.558 194 380 19 20
250 CTTTTGCAGGCTTTGTGGAA GAGAATGTGAATTTGCAGCCC 45 47.619 57.4 58.115 79 328 20 21
279 TGGCATCTCTTCTGTTTTGACC AATTTGCAGCCCGAGTGC 45.455 55.556 58.851 59.035 41 319 22 18
125 AGCATGGAGGTATTTTGCTTCA AGCAAGAGAGTTAGTCCAGGA 40.909 47.619 58.299 57.823 108 232 22 21
177 TCCTTAAGTGGCATCTCTTCTGT GAGGTGGCTGTTCTGGCT 43.478 61.111 59.159 59.247 33 209 23 18
107 AGATGAGTGGAGTGAAGCATT GCTCAACATGCGCTTGTAG 42.857 52.632 57.003 57.407 171 277 21 19
186 TGTCCTTAAGTGGCATCTCTTC CAGGAAGGAGGTGGCTGT 45.455 61.111 57.792 58.512 31 216 22 18