Aliases hsa_circ_0071589 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr4:187517693-187518946:-
CircRNA type . Gene ID ENSG00000083857.9
Gene Name FAT1 Detection pipeline .
Sample Type H1hesc
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0071589 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr4:187517693-187518946:-
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000083857.9
Gene Name FAT1 Detection pipeline N/A
Sample Type Colorectal cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer CAAACTCCCCTTCTGACAGC
Reverse Primer CCGAATCACACTGACAAACG
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
225 GCTGAATTCGGGATGCTCTG ACCCTGTAAGAATGGCGGAA 55 50 59.057 59.011 145 369 20 20
219 AAGTGCTGAATTCGGGATGC AATGGCGGAACATGCTTTGA 50 45 58.902 58.744 141 359 20 20
207 AATTCGGGATGCTCTGGGAT GCGGAACATGCTTTGACAGT 50 50 58.856 59.407 149 355 20 20
305 GCTGTCAGAAGGGGAGTTTG TTTGACAGTTTGGATGGCGC 55 50 58.472 59.686 40 344 20 20
206 TGCACAGACTCGGGGTTAAA CGCCGTTTGTCAGTGTGATT 50 50 59.24 59.414 122 327 20 20
186 ACTCGGGGTTAAAAGTGCTG TGTGATTCGGGTTTTAGGGGA 50 47.619 58.108 59.013 129 314 20 21
194 CTCGGGGTTAAAAGTGCTGAAT GTTTGTCAGTGTGATTCGGGT 45.455 47.619 58.918 58.781 130 323 22 21
271 GTCGCTGTCAGAAGGGGAG CGGGTTTTAGGGGAGAAAGG 63.158 55 59.783 57.876 37 307 19 20
188 CTGTCAGAAGGGGAGTTTGAAG GATGCAACAGACCTTCAGTGA 50 47.619 58.593 58.229 41 228 22 21
241 ACAGACTCGGGGTTAAAAGTG TGTAAGAATGGCGGAACATGC 47.619 47.619 57.878 59.257 125 365 21 21
193 TCGGTCCAGAAGTTCAAATCAC ACTGCAAAGATGAACCCTGT 45.455 45 58.601 57.336 190 382 22 20
298 GGCTTCTGGATGGAGTCGC TGTCAGTGTGATTCGGGTTTT 63.158 42.857 60.523 58.074 23 320 19 21
219 AAGTGCTGAATTCGGGATGC AATGGCGGAACATGCTTTGA 50 45 58.902 58.744 141 359 20 20
225 GCTGAATTCGGGATGCTCTG ACCCTGTAAGAATGGCGGAA 55 50 59.057 59.011 145 369 20 20
206 TGCACAGACTCGGGGTTAAA CGCCGTTTGTCAGTGTGATT 50 50 59.24 59.414 122 327 20 20
305 GCTGTCAGAAGGGGAGTTTG TTTGACAGTTTGGATGGCGC 55 50 58.472 59.686 40 344 20 20
207 AATTCGGGATGCTCTGGGAT GCGGAACATGCTTTGACAGT 50 50 58.856 59.407 149 355 20 20
186 ACTCGGGGTTAAAAGTGCTG TGTGATTCGGGTTTTAGGGGA 50 47.619 58.108 59.013 129 314 20 21
194 CTCGGGGTTAAAAGTGCTGAAT GTTTGTCAGTGTGATTCGGGT 45.455 47.619 58.918 58.781 130 323 22 21
241 ACAGACTCGGGGTTAAAAGTG TGTAAGAATGGCGGAACATGC 47.619 47.619 57.878 59.257 125 365 21 21
193 TCGGTCCAGAAGTTCAAATCAC ACTGCAAAGATGAACCCTGT 45.455 45 58.601 57.336 190 382 22 20
188 CTGTCAGAAGGGGAGTTTGAAG GATGCAACAGACCTTCAGTGA 50 47.619 58.593 58.229 41 228 22 21
271 GTCGCTGTCAGAAGGGGAG CGGGTTTTAGGGGAGAAAGG 63.158 55 59.783 57.876 37 307 19 20
298 GGCTTCTGGATGGAGTCGC TGTCAGTGTGATTCGGGTTTT 63.158 42.857 60.523 58.074 23 320 19 21