Aliases circRNA9671 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr11:32097144-32098528:+
CircRNA type circRNA Gene ID ENSG00000049449.9
Gene Name RCN1 Detection pipeline find_circ
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases circRNA9671 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr11:32097144-32098528:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000049449.9
Gene Name RCN1 Detection pipeline N/A
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer AGGAGTTCACTGCCTTTCTG
Reverse Primer AGCCATCCCCATCATTG
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
213 cacgtggtagtttgggcttc tgggagacagagtttgcagt 55 50 59.128 58.868 107 319 20 20
306 TCTCCCTCTCTCTCCTTCCC gtgcatgcctgtaatcccag 60 55 59.069 58.973 70 375 20 20
275 cttcacgtggtagtttgggc gtggtgcatgcctgtaatcc 55 55 59.128 59.259 104 378 20 20
307 TCTCTCTCCTTCCCCTTCCA tatggtggtgcatgcctgta 55 50 58.907 59.085 76 382 20 20
321 AACAACTGGGGACTGGGATC tgcctgtaatcccagcttct 55 50 59.301 58.711 50 370 20 20
189 tggtagtttgggcttcctca gagccaagattgtgccactg 50 55 58.559 59.475 111 299 20 20
271 aGGAACAACTGGGGACTGG ggagacagagtttgcagtgag 57.895 52.381 58.845 58.588 47 317 19 21
223 tttgggcttcctcacagcat ggcaggagaatcttagagcct 50 52.381 59.887 58.954 117 339 20 21
319 CCCTCTCTCTCCTTCCCCTT ttagctgggtatggtggtgc 60 55 59.658 59.745 73 391 20 20
321 tcttcacatggctgctatcc ggagaatcttagagcctggga 50 52.381 57.372 58.316 15 335 20 21
296 TCCATagagtaccttcacgtgg ctgggtatggtggtgcatg 50 57.895 58.978 58.202 92 387 22 19
255 gtagtttgggcttcctcacag ctgtaatcccagcttcttggg 52.381 52.381 58.572 58.352 113 367 21 21
251 AACTGGGGACTGGGATCTCT cagtgagccaagattgtgcc 55 55 59.581 59.475 53 303 20 20
248 CCTTCCCCTTCCATagagtacc atcttagagcctgggagaca 54.545 50 59.027 57.143 83 330 22 20
304 CTCCTTCCCCTTCCATagagt ggtatggtggtgcatgcct 52.381 57.895 57.947 60.077 81 384 21 19
257 CCCCTTCCATagagtaccttca ctgaggcaggagaatcttagag 50 50 58.346 57.411 87 343 22 22
306 TCTCCCTCTCTCTCCTTCCC gtgcatgcctgtaatcccag 60 55 59.069 58.973 70 375 20 20
307 TCTCTCTCCTTCCCCTTCCA tatggtggtgcatgcctgta 55 50 58.907 59.085 76 382 20 20
213 cacgtggtagtttgggcttc tgggagacagagtttgcagt 55 50 59.128 58.868 107 319 20 20
275 cttcacgtggtagtttgggc gtggtgcatgcctgtaatcc 55 55 59.128 59.259 104 378 20 20
321 AACAACTGGGGACTGGGATC tgcctgtaatcccagcttct 55 50 59.301 58.711 50 370 20 20
189 tggtagtttgggcttcctca gagccaagattgtgccactg 50 55 58.559 59.475 111 299 20 20
251 AACTGGGGACTGGGATCTCT cagtgagccaagattgtgcc 55 55 59.581 59.475 53 303 20 20
319 CCCTCTCTCTCCTTCCCCTT ttagctgggtatggtggtgc 60 55 59.658 59.745 73 391 20 20
223 tttgggcttcctcacagcat ggcaggagaatcttagagcct 50 52.381 59.887 58.954 117 339 20 21
321 tcttcacatggctgctatcc ggagaatcttagagcctggga 50 52.381 57.372 58.316 15 335 20 21
248 CCTTCCCCTTCCATagagtacc atcttagagcctgggagaca 54.545 50 59.027 57.143 83 330 22 20
296 TCCATagagtaccttcacgtgg ctgggtatggtggtgcatg 50 57.895 58.978 58.202 92 387 22 19
271 aGGAACAACTGGGGACTGG ggagacagagtttgcagtgag 57.895 52.381 58.845 58.588 47 317 19 21
255 gtagtttgggcttcctcacag ctgtaatcccagcttcttggg 52.381 52.381 58.572 58.352 113 367 21 21
304 CTCCTTCCCCTTCCATagagt ggtatggtggtgcatgcct 52.381 57.895 57.947 60.077 81 384 21 19
257 CCCCTTCCATagagtaccttca ctgaggcaggagaatcttagag 50 50 58.346 57.411 87 343 22 22
306 TCTCCCTCTCTCTCCTTCCC gtgcatgcctgtaatcccag 60 55 59.069 58.973 70 375 20 20
307 TCTCTCTCCTTCCCCTTCCA tatggtggtgcatgcctgta 55 50 58.907 59.085 76 382 20 20
321 AACAACTGGGGACTGGGATC tgcctgtaatcccagcttct 55 50 59.301 58.711 50 370 20 20
275 cttcacgtggtagtttgggc gtggtgcatgcctgtaatcc 55 55 59.128 59.259 104 378 20 20
213 cacgtggtagtttgggcttc tgggagacagagtttgcagt 55 50 59.128 58.868 107 319 20 20
189 tggtagtttgggcttcctca gagccaagattgtgccactg 50 55 58.559 59.475 111 299 20 20
251 AACTGGGGACTGGGATCTCT cagtgagccaagattgtgcc 55 55 59.581 59.475 53 303 20 20
319 CCCTCTCTCTCCTTCCCCTT ttagctgggtatggtggtgc 60 55 59.658 59.745 73 391 20 20
255 gtagtttgggcttcctcacag ctgtaatcccagcttcttggg 52.381 52.381 58.572 58.352 113 367 21 21
321 tcttcacatggctgctatcc ggagaatcttagagcctggga 50 52.381 57.372 58.316 15 335 20 21
248 CCTTCCCCTTCCATagagtacc atcttagagcctgggagaca 54.545 50 59.027 57.143 83 330 22 20
296 TCCATagagtaccttcacgtgg ctgggtatggtggtgcatg 50 57.895 58.978 58.202 92 387 22 19
223 tttgggcttcctcacagcat ggcaggagaatcttagagcct 50 52.381 59.887 58.954 117 339 20 21
271 aGGAACAACTGGGGACTGG ggagacagagtttgcagtgag 57.895 52.381 58.845 58.588 47 317 19 21
304 CTCCTTCCCCTTCCATagagt ggtatggtggtgcatgcct 52.381 57.895 57.947 60.077 81 384 21 19
257 CCCCTTCCATagagtaccttca ctgaggcaggagaatcttagag 50 50 58.346 57.411 87 343 22 22