Aliases hsa_circ_0001417 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr4:73950965-73958017:-
CircRNA type . Gene ID ENSG00000132466.13
Gene Name ANKRD17 Detection pipeline .
Sample Type cd_19; K562; Huvec; Hepg2; Helas3; H1hesc; Gm12878; Bj; Ag04450; A549; Nhek
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_49056 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr4:73950965-73958017
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type Liver_T7;Liver_T12;SH-SY5Y_D2_exp1;Liver_N12;A549;Temporal;Liver_N10;Liver_N13;PA1;Lung;HUVEC;NHEK;Liver_T14;SH-SY5Y_D4_exp2;HeLa_S3;Liver_N11;Cerebellum;Liver_T13;SH-SY5Y_D8_exp2;Thyroid;Cortex;Liver_T10;SH-SY5Y_D0_exp1;Occipital;Liver_T11;Liver_N15;Stomach;Liver_T8;Liver_N3;BJ;SH-SY5Y_D4_exp1;Liver;Liver_N14;K562;Kidney;H9;Liver_T15;Forebrain;HepG2;H1;SH-SY5Y_D0_exp2;Liver_T3;Diencephalon;GM12878;SK_N_SH;AG04450;Liver_N6;Liver_N7;Parietal;Liver_T6;Liver_N8;Heart;Hs68;Liver_N22;Liver_T22;Liver_N20;Liver_T17;Liver_N18;Liver_N19;Liver_T19;Liver_N17;Liver_T18;Liver_T20;Liver_T21;Liver_N21
Method for Estimation Ribo-;poly(A)-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_103654 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr4:73950965-73958017:-
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000132466.13
Gene Name ANKRD17 Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0001417 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr4:73950965-73958017:-
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000132466.13
Gene Name ANKRD17 Detection pipeline N/A
Sample Type Tuberculosis
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer ACCCGCAGCTGCTAACTTT
Reverse Primer TCAATTTCTTTGTCTGGATCCTTG
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
165 CCCAGGTCCGTACATCTGAC TACCACCACTGCTGCTAACA 60 50 59.54 58.947 94 258 20 20
153 CCGTACATCTGACCTCCTGA CCACTGCTGCTAACACTTCC 55 55 58.236 58.84 101 253 20 20
245 GTCAACAAACTAAGCGGGGA ATCAGCACCTACCACCACTG 50 55 58.113 59.385 23 267 20 20
267 TGATGCTGATGAACACGGAG GTCATCAGCACCTACCACCA 50 55 57.986 59.387 4 270 20 20
251 TCAACAAACTAAGCGGGGAAAA TAGGGTCATCAGCACCTACC 40.909 55 58.711 58.21 24 274 22 20
169 GCCCCAGGTCCGTACATC CCTACCACCACTGCTGCTA 66.667 57.895 59.495 58.713 92 260 18 19
151 CGTACATCTGACCTCCTGAAATG CACTGCTGCTAACACTTCCTTA 47.826 45.455 58.884 58.336 102 252 23 22
137 TGAAGCAAAGTTTCCCAAATGTG GCACCTACCACCACTGCTG 39.13 63.158 58.559 60.672 127 263 23 19
169 ACCTCCTGAAATGTTTGAAGCA CCAAAATAGGGTCATCAGCACC 40.909 50 58.435 59.31 112 280 22 22
111 TCTGACCTCCTGAAATGTTTGA ATGACAACTGTAGCTCTGTAGG 40.909 45.455 57.295 57.272 108 218 22 22
147 TGTGTTGAAGAAGGTGTTACAGA CCTCAGCAAATTCCAAAATAGGG 39.13 43.478 57.907 57.985 146 292 23 23
101 TGACAATACCTACAGAGCTACAG CAGCAAATTCCAAAATAGGGTCA 43.478 39.13 57.163 57.596 189 289 23 23
245 GTCAACAAACTAAGCGGGGA ATCAGCACCTACCACCACTG 50 55 58.113 59.385 23 267 20 20
153 CCGTACATCTGACCTCCTGA CCACTGCTGCTAACACTTCC 55 55 58.236 58.84 101 253 20 20
267 TGATGCTGATGAACACGGAG GTCATCAGCACCTACCACCA 50 55 57.986 59.387 4 270 20 20
165 CCCAGGTCCGTACATCTGAC TACCACCACTGCTGCTAACA 60 50 59.54 58.947 94 258 20 20
251 TCAACAAACTAAGCGGGGAAAA TAGGGTCATCAGCACCTACC 40.909 55 58.711 58.21 24 274 22 20
169 GCCCCAGGTCCGTACATC CCTACCACCACTGCTGCTA 66.667 57.895 59.495 58.713 92 260 18 19
151 CGTACATCTGACCTCCTGAAATG CACTGCTGCTAACACTTCCTTA 47.826 45.455 58.884 58.336 102 252 23 22
169 ACCTCCTGAAATGTTTGAAGCA CCAAAATAGGGTCATCAGCACC 40.909 50 58.435 59.31 112 280 22 22
137 TGAAGCAAAGTTTCCCAAATGTG GCACCTACCACCACTGCTG 39.13 63.158 58.559 60.672 127 263 23 19
111 TCTGACCTCCTGAAATGTTTGA ATGACAACTGTAGCTCTGTAGG 40.909 45.455 57.295 57.272 108 218 22 22
147 TGTGTTGAAGAAGGTGTTACAGA CCTCAGCAAATTCCAAAATAGGG 39.13 43.478 57.907 57.985 146 292 23 23
101 TGACAATACCTACAGAGCTACAG CAGCAAATTCCAAAATAGGGTCA 43.478 39.13 57.163 57.596 189 289 23 23
153 CCGTACATCTGACCTCCTGA CCACTGCTGCTAACACTTCC 55 55 58.236 58.84 101 253 20 20
165 CCCAGGTCCGTACATCTGAC TACCACCACTGCTGCTAACA 60 50 59.54 58.947 94 258 20 20
245 GTCAACAAACTAAGCGGGGA ATCAGCACCTACCACCACTG 50 55 58.113 59.385 23 267 20 20
267 TGATGCTGATGAACACGGAG GTCATCAGCACCTACCACCA 50 55 57.986 59.387 4 270 20 20
251 TCAACAAACTAAGCGGGGAAAA TAGGGTCATCAGCACCTACC 40.909 55 58.711 58.21 24 274 22 20
169 GCCCCAGGTCCGTACATC CCTACCACCACTGCTGCTA 66.667 57.895 59.495 58.713 92 260 18 19
169 ACCTCCTGAAATGTTTGAAGCA CCAAAATAGGGTCATCAGCACC 40.909 50 58.435 59.31 112 280 22 22
151 CGTACATCTGACCTCCTGAAATG CACTGCTGCTAACACTTCCTTA 47.826 45.455 58.884 58.336 102 252 23 22
137 TGAAGCAAAGTTTCCCAAATGTG GCACCTACCACCACTGCTG 39.13 63.158 58.559 60.672 127 263 23 19
111 TCTGACCTCCTGAAATGTTTGA ATGACAACTGTAGCTCTGTAGG 40.909 45.455 57.295 57.272 108 218 22 22
147 TGTGTTGAAGAAGGTGTTACAGA CCTCAGCAAATTCCAAAATAGGG 39.13 43.478 57.907 57.985 146 292 23 23
101 TGACAATACCTACAGAGCTACAG CAGCAAATTCCAAAATAGGGTCA 43.478 39.13 57.163 57.596 189 289 23 23