Aliases hsa_circ_0004136 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr6:73713630-73751785:+
CircRNA type . Gene ID ENSG00000185760.11
Gene Name KCNQ5 Detection pipeline .
Sample Type Hs68_RNase; Hs68_control; K562; Gm12878; Bj; Ag04450; Nhek
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_55464 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr6:73713630-73751785
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type Occipital;Diencephalon;NHEK;AG04450;K562;Cortex;Thyroid;Temporal;BJ;GM12878;Parietal;Hs68
Method for Estimation Ribo-;poly(A)-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_104134 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr6:73713630-73751785:+
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000185760.11
Gene Name KCNQ5 Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0004136 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr6:73713630-73751785:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000185760.11
Gene Name KCNQ5 Detection pipeline N/A
Sample Type Acute Myeloid Leukemia
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer ATGGCAAGGAAGACTGAG
Reverse Primer AGGGATGGTAGAAAACAC
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
150 CATTCGAATCTGGTCTGCGG TGTGTGCTCAGGGATGGTAG 55 55 59.067 59.095 111 260 20 20
104 GGAAGACTGAGGTTTGCTCG TTTTGTGTGCTCAGGGATGG 55 50 58.566 58.38 160 263 20 20
117 TGGCAAGGAAGACTGAGGTT AGGCCAATTTTGTGTGCTCA 50 45 58.86 58.588 154 270 20 20
140 CGGGTTGCTGTTGTCGATAT CCAATTTTGTGTGCTCAGGGA 50 47.619 58.348 59.037 128 267 20 21
143 GAATCTGGTCTGCGGGTTG TGTGCTCAGGGATGGTAGAAA 57.895 47.619 58.529 58.735 116 258 19 21
125 AGGATGGCAAGGAAGACTGA CTTGAGGCCAATTTTGTGTGC 50 47.619 58.339 58.862 150 274 20 21
210 TGTCGTCTTTGGTTTGGAGT ACTTACCAGGATCAAGAGGCA 45 47.619 57.297 58.449 87 296 20 21
100 GCAAGGAAGACTGAGGTTTGC GCTCAGGGATGGTAGAAAACAC 52.381 50 59.732 58.99 156 255 21 22
140 TGATTGTCGTCTTTGGTTTGG AGCAACCAAAGACAAGGAGAA 42.857 42.857 57.019 57.703 83 222 21 21
146 AGACTGAGGTTTGCTCGAAAG TGTTCATGTTTCACTTACCAGGA 47.619 39.13 58.24 57.958 163 308 21 23
157 TGGTTTGGAGTTCATCATTCGA CAGGGATGGTAGAAAACACTGAC 40.909 47.826 57.985 58.996 96 252 22 23
138 GTCGTCTTTGGTTTGGAGTTCA TCAAGCAACCAAAGACAAGGA 45.455 42.857 59.06 57.988 88 225 22 21
132 CGTCTTTGGTTTGGAGTTCATCA GCAACCAAAGACAAGGAGAAAAC 43.478 43.478 59.436 58.887 90 221 23 23
102 GGTTGCTGTTGTCGATATAGAGG ACAAAATCAAGCAACCAAAGACA 47.826 34.783 58.948 57.916 130 231 23 23
150 CATTCGAATCTGGTCTGCGG TGTGTGCTCAGGGATGGTAG 55 55 59.067 59.095 111 260 20 20
104 GGAAGACTGAGGTTTGCTCG TTTTGTGTGCTCAGGGATGG 55 50 58.566 58.38 160 263 20 20
117 TGGCAAGGAAGACTGAGGTT AGGCCAATTTTGTGTGCTCA 50 45 58.86 58.588 154 270 20 20
125 AGGATGGCAAGGAAGACTGA CTTGAGGCCAATTTTGTGTGC 50 47.619 58.339 58.862 150 274 20 21
140 CGGGTTGCTGTTGTCGATAT CCAATTTTGTGTGCTCAGGGA 50 47.619 58.348 59.037 128 267 20 21
210 TGTCGTCTTTGGTTTGGAGT ACTTACCAGGATCAAGAGGCA 45 47.619 57.297 58.449 87 296 20 21
100 GCAAGGAAGACTGAGGTTTGC GCTCAGGGATGGTAGAAAACAC 52.381 50 59.732 58.99 156 255 21 22
143 GAATCTGGTCTGCGGGTTG TGTGCTCAGGGATGGTAGAAA 57.895 47.619 58.529 58.735 116 258 19 21
138 GTCGTCTTTGGTTTGGAGTTCA TCAAGCAACCAAAGACAAGGA 45.455 42.857 59.06 57.988 88 225 22 21
140 TGATTGTCGTCTTTGGTTTGG AGCAACCAAAGACAAGGAGAA 42.857 42.857 57.019 57.703 83 222 21 21
146 AGACTGAGGTTTGCTCGAAAG TGTTCATGTTTCACTTACCAGGA 47.619 39.13 58.24 57.958 163 308 21 23
157 TGGTTTGGAGTTCATCATTCGA CAGGGATGGTAGAAAACACTGAC 40.909 47.826 57.985 58.996 96 252 22 23
132 CGTCTTTGGTTTGGAGTTCATCA GCAACCAAAGACAAGGAGAAAAC 43.478 43.478 59.436 58.887 90 221 23 23
102 GGTTGCTGTTGTCGATATAGAGG ACAAAATCAAGCAACCAAAGACA 47.826 34.783 58.948 57.916 130 231 23 23
150 CATTCGAATCTGGTCTGCGG TGTGTGCTCAGGGATGGTAG 55 55 59.067 59.095 111 260 20 20
143 GAATCTGGTCTGCGGGTTG TGTGCTCAGGGATGGTAGAAA 57.895 47.619 58.529 58.735 116 258 19 21
140 CGGGTTGCTGTTGTCGATAT CCAATTTTGTGTGCTCAGGGA 50 47.619 58.348 59.037 128 267 20 21
210 TGTCGTCTTTGGTTTGGAGT ACTTACCAGGATCAAGAGGCA 45 47.619 57.297 58.449 87 296 20 21
117 TGGCAAGGAAGACTGAGGTT AGGCCAATTTTGTGTGCTCA 50 45 58.86 58.588 154 270 20 20
104 GGAAGACTGAGGTTTGCTCG TTTTGTGTGCTCAGGGATGG 55 50 58.566 58.38 160 263 20 20
100 GCAAGGAAGACTGAGGTTTGC GCTCAGGGATGGTAGAAAACAC 52.381 50 59.732 58.99 156 255 21 22
125 AGGATGGCAAGGAAGACTGA CTTGAGGCCAATTTTGTGTGC 50 47.619 58.339 58.862 150 274 20 21
138 GTCGTCTTTGGTTTGGAGTTCA TCAAGCAACCAAAGACAAGGA 45.455 42.857 59.06 57.988 88 225 22 21
140 TGATTGTCGTCTTTGGTTTGG AGCAACCAAAGACAAGGAGAA 42.857 42.857 57.019 57.703 83 222 21 21
146 AGACTGAGGTTTGCTCGAAAG TGTTCATGTTTCACTTACCAGGA 47.619 39.13 58.24 57.958 163 308 21 23
157 TGGTTTGGAGTTCATCATTCGA CAGGGATGGTAGAAAACACTGAC 40.909 47.826 57.985 58.996 96 252 22 23
132 CGTCTTTGGTTTGGAGTTCATCA GCAACCAAAGACAAGGAGAAAAC 43.478 43.478 59.436 58.887 90 221 23 23
102 GGTTGCTGTTGTCGATATAGAGG ACAAAATCAAGCAACCAAAGACA 47.826 34.783 58.948 57.916 130 231 23 23
150 CATTCGAATCTGGTCTGCGG TGTGTGCTCAGGGATGGTAG 55 55 59.067 59.095 111 260 20 20
117 TGGCAAGGAAGACTGAGGTT AGGCCAATTTTGTGTGCTCA 50 45 58.86 58.588 154 270 20 20
104 GGAAGACTGAGGTTTGCTCG TTTTGTGTGCTCAGGGATGG 55 50 58.566 58.38 160 263 20 20
143 GAATCTGGTCTGCGGGTTG TGTGCTCAGGGATGGTAGAAA 57.895 47.619 58.529 58.735 116 258 19 21
210 TGTCGTCTTTGGTTTGGAGT ACTTACCAGGATCAAGAGGCA 45 47.619 57.297 58.449 87 296 20 21
140 CGGGTTGCTGTTGTCGATAT CCAATTTTGTGTGCTCAGGGA 50 47.619 58.348 59.037 128 267 20 21
100 GCAAGGAAGACTGAGGTTTGC GCTCAGGGATGGTAGAAAACAC 52.381 50 59.732 58.99 156 255 21 22
138 GTCGTCTTTGGTTTGGAGTTCA TCAAGCAACCAAAGACAAGGA 45.455 42.857 59.06 57.988 88 225 22 21
140 TGATTGTCGTCTTTGGTTTGG AGCAACCAAAGACAAGGAGAA 42.857 42.857 57.019 57.703 83 222 21 21
146 AGACTGAGGTTTGCTCGAAAG TGTTCATGTTTCACTTACCAGGA 47.619 39.13 58.24 57.958 163 308 21 23
125 AGGATGGCAAGGAAGACTGA CTTGAGGCCAATTTTGTGTGC 50 47.619 58.339 58.862 150 274 20 21
157 TGGTTTGGAGTTCATCATTCGA CAGGGATGGTAGAAAACACTGAC 40.909 47.826 57.985 58.996 96 252 22 23
102 GGTTGCTGTTGTCGATATAGAGG ACAAAATCAAGCAACCAAAGACA 47.826 34.783 58.948 57.916 130 231 23 23
132 CGTCTTTGGTTTGGAGTTCATCA GCAACCAAAGACAAGGAGAAAAC 43.478 43.478 59.436 58.887 90 221 23 23