Aliases hsa_circ_0014130 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:151206672-151212515:+
CircRNA type . Gene ID ENSG00000143398.19
Gene Name PIP5K1A Detection pipeline .
Sample Type Nhek; Helas3; Gm12878
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_27934 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:151206672-151212515
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type Cerebellum;Liver;GM12878;Parietal;Cortex;Occipital;Liver_T15;Hs68
Method for Estimation Ribo-;poly(A)-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_100332 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:151206672-151212515:+
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000143398.19
Gene Name PIP5K1A Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0014130 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:151206672-151212515:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000143398.19
Gene Name PIP5K1A Detection pipeline N/A
Sample Type Non small cell Lung Cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer AGATTCCCTAACCTCAACCAGA
Reverse Primer CGAATGTTCTTGCCACCTGC
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
183 GGAAGATGGCCCTTGGACTA AAAGTCCGAGGGTTCTGGTT 55 50 58.787 58.862 43 225 20 20
160 CGGGCCTCCTAACTCTATAGC TTTAGGCAGCAAAGTCCGAG 57.143 50 59.18 58.192 76 235 21 20
174 AGATGGCCCTTGGACTAGAG CGAGGGTTCTGGTTGAGGTT 55 55 58.2 59.603 46 219 20 20
234 TGGCCCTTGGACTAGAGTTC ATCCGAATGTTCTTGCCACC 55 50 58.723 58.536 49 282 20 20
178 GCCCTTGGACTAGAGTTCCTC AGCAAAGTCCGAGGGTTCTG 57.143 55 59.517 59.965 51 228 21 20
152 CCCAGGCTTCTACGCTGAA CACAATCCGAATGTTCTTGCC 57.895 47.619 59.403 58.133 135 286 19 21
101 TCTCAGTGCATCGCCCAG GTCCGAGGGTTCTGGTTGAG 61.111 60 59.419 60.037 122 222 18 20
144 GCCGGGCCTCCTAACTCTAT AGGGTTCTGGTTGAGGTTAGG 60 52.381 60.833 59.014 74 217 20 21
104 GGTTCCAGCGCTTCATGTG TGCACACAGTACAGTCCATAGA 57.895 45.455 59.496 58.838 155 258 19 22
143 GAACGGTTCCAGCGCTTC TCATCACCACAATCCGAATGT 61.111 42.857 59.139 57.651 151 293 18 21
172 CTGTCTCAGTGCATCGCC TCACCACAATCCGAATGTTCT 61.111 42.857 58.208 57.583 119 290 18 21
183 GGAAGATGGCCCTTGGACTA AAAGTCCGAGGGTTCTGGTT 55 50 58.787 58.862 43 225 20 20
174 AGATGGCCCTTGGACTAGAG CGAGGGTTCTGGTTGAGGTT 55 55 58.2 59.603 46 219 20 20
160 CGGGCCTCCTAACTCTATAGC TTTAGGCAGCAAAGTCCGAG 57.143 50 59.18 58.192 76 235 21 20
234 TGGCCCTTGGACTAGAGTTC ATCCGAATGTTCTTGCCACC 55 50 58.723 58.536 49 282 20 20
144 GCCGGGCCTCCTAACTCTAT AGGGTTCTGGTTGAGGTTAGG 60 52.381 60.833 59.014 74 217 20 21
178 GCCCTTGGACTAGAGTTCCTC AGCAAAGTCCGAGGGTTCTG 57.143 55 59.517 59.965 51 228 21 20
104 GGTTCCAGCGCTTCATGTG TGCACACAGTACAGTCCATAGA 57.895 45.455 59.496 58.838 155 258 19 22
172 CTGTCTCAGTGCATCGCC TCACCACAATCCGAATGTTCT 61.111 42.857 58.208 57.583 119 290 18 21
152 CCCAGGCTTCTACGCTGAA CACAATCCGAATGTTCTTGCC 57.895 47.619 59.403 58.133 135 286 19 21
101 TCTCAGTGCATCGCCCAG GTCCGAGGGTTCTGGTTGAG 61.111 60 59.419 60.037 122 222 18 20
143 GAACGGTTCCAGCGCTTC TCATCACCACAATCCGAATGT 61.111 42.857 59.139 57.651 151 293 18 21
183 GGAAGATGGCCCTTGGACTA AAAGTCCGAGGGTTCTGGTT 55 50 58.787 58.862 43 225 20 20
174 AGATGGCCCTTGGACTAGAG CGAGGGTTCTGGTTGAGGTT 55 55 58.2 59.603 46 219 20 20
234 TGGCCCTTGGACTAGAGTTC ATCCGAATGTTCTTGCCACC 55 50 58.723 58.536 49 282 20 20
178 GCCCTTGGACTAGAGTTCCTC AGCAAAGTCCGAGGGTTCTG 57.143 55 59.517 59.965 51 228 21 20
160 CGGGCCTCCTAACTCTATAGC TTTAGGCAGCAAAGTCCGAG 57.143 50 59.18 58.192 76 235 21 20
144 GCCGGGCCTCCTAACTCTAT AGGGTTCTGGTTGAGGTTAGG 60 52.381 60.833 59.014 74 217 20 21
152 CCCAGGCTTCTACGCTGAA CACAATCCGAATGTTCTTGCC 57.895 47.619 59.403 58.133 135 286 19 21
101 TCTCAGTGCATCGCCCAG GTCCGAGGGTTCTGGTTGAG 61.111 60 59.419 60.037 122 222 18 20
143 GAACGGTTCCAGCGCTTC TCATCACCACAATCCGAATGT 61.111 42.857 59.139 57.651 151 293 18 21
104 GGTTCCAGCGCTTCATGTG TGCACACAGTACAGTCCATAGA 57.895 45.455 59.496 58.838 155 258 19 22
172 CTGTCTCAGTGCATCGCC TCACCACAATCCGAATGTTCT 61.111 42.857 58.208 57.583 119 290 18 21
183 GGAAGATGGCCCTTGGACTA AAAGTCCGAGGGTTCTGGTT 55 50 58.787 58.862 43 225 20 20
234 TGGCCCTTGGACTAGAGTTC ATCCGAATGTTCTTGCCACC 55 50 58.723 58.536 49 282 20 20
174 AGATGGCCCTTGGACTAGAG CGAGGGTTCTGGTTGAGGTT 55 55 58.2 59.603 46 219 20 20
160 CGGGCCTCCTAACTCTATAGC TTTAGGCAGCAAAGTCCGAG 57.143 50 59.18 58.192 76 235 21 20
178 GCCCTTGGACTAGAGTTCCTC AGCAAAGTCCGAGGGTTCTG 57.143 55 59.517 59.965 51 228 21 20
152 CCCAGGCTTCTACGCTGAA CACAATCCGAATGTTCTTGCC 57.895 47.619 59.403 58.133 135 286 19 21
101 TCTCAGTGCATCGCCCAG GTCCGAGGGTTCTGGTTGAG 61.111 60 59.419 60.037 122 222 18 20
144 GCCGGGCCTCCTAACTCTAT AGGGTTCTGGTTGAGGTTAGG 60 52.381 60.833 59.014 74 217 20 21
104 GGTTCCAGCGCTTCATGTG TGCACACAGTACAGTCCATAGA 57.895 45.455 59.496 58.838 155 258 19 22
143 GAACGGTTCCAGCGCTTC TCATCACCACAATCCGAATGT 61.111 42.857 59.139 57.651 151 293 18 21
172 CTGTCTCAGTGCATCGCC TCACCACAATCCGAATGTTCT 61.111 42.857 58.208 57.583 119 290 18 21