Aliases hsa_circ_0082582 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr7:138203933-138255748:+
CircRNA type . Gene ID ENSG00000122779.12
Gene Name TRIM24 Detection pipeline .
Sample Type K562; H1hesc
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_56900 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr7:138203933-138255748
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type H1
Method for Estimation poly(A)-
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_104503 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr7:138203933-138255748:+
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000122779.12
Gene Name TRIM24 Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases circTRIM24/hsa_circ_0082582 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr7:138203933-138255748:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000122779.12
Gene Name TRIM24 Detection pipeline N/A
Sample Type Bladder cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer GGATATGATGGAAAGGCTTTTG
Reverse Primer AAACACTGGTCGCTGGCTG
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
155 CTTCCAGCCCCACGATTACT GACAAAACACTGGTCGCTGG 55 55 59.458 59.692 84 238 20 20
165 CCCCATCAACTACCAACAGC GTGACACCAACTGCCTATCC 55 55 58.536 58.261 51 215 20 20
155 CCAGCCCCACGATTACTAGT AAGGACAAAACACTGGTCGC 55 50 58.879 58.978 87 241 20 20
208 CTACTCCTTCCAGCCCCAC GTCACATGTCTCACAGTACAGC 63.158 50 59.092 59.01 78 285 19 22
218 ACGATTACTAGTGCAGCAGGA CAACTGACAGTCTCGACATGT 47.619 47.619 58.9 57.981 95 312 21 21
197 CGATTTGAGCTCACCAGTGG AGATGCTGGTACCTATGCTCT 55 47.619 58.918 58.03 148 344 20 21
277 TGGAAAGGCTTTTGGTTCACC GCAGCAGTCCTTTAGTCCTCTA 47.619 50 59.24 59.239 121 397 21 22
112 CCGGATAGGCAGTTGGTGT CAGTCTCGACATGTCAGTTTGT 57.895 45.455 59.398 58.615 194 305 19 22
189 GGAACCCCATCAACTACCAAC AAAACACTGGTCGCTGGCTG 52.381 55 58.557 61.447 47 235 21 20
227 CCATCAACTACCAACAGCACA TGTCTCACAGTACAGCTTCAG 47.619 47.619 58.497 57.35 53 279 21 21
252 ACAGCACATCCTCTACTCCT TCTAACAACTGACAGTCTCGACA 50 43.478 57.459 59.119 66 317 20 23
155 CCAGCCCCACGATTACTAGT AAGGACAAAACACTGGTCGC 55 50 58.879 58.978 87 241 20 20
197 CGATTTGAGCTCACCAGTGG AGATGCTGGTACCTATGCTCT 55 47.619 58.918 58.03 148 344 20 21
165 CCCCATCAACTACCAACAGC GTGACACCAACTGCCTATCC 55 55 58.536 58.261 51 215 20 20
155 CTTCCAGCCCCACGATTACT GACAAAACACTGGTCGCTGG 55 55 59.458 59.692 84 238 20 20
208 CTACTCCTTCCAGCCCCAC GTCACATGTCTCACAGTACAGC 63.158 50 59.092 59.01 78 285 19 22
218 ACGATTACTAGTGCAGCAGGA CAACTGACAGTCTCGACATGT 47.619 47.619 58.9 57.981 95 312 21 21
112 CCGGATAGGCAGTTGGTGT CAGTCTCGACATGTCAGTTTGT 57.895 45.455 59.398 58.615 194 305 19 22
277 TGGAAAGGCTTTTGGTTCACC GCAGCAGTCCTTTAGTCCTCTA 47.619 50 59.24 59.239 121 397 21 22
189 GGAACCCCATCAACTACCAAC AAAACACTGGTCGCTGGCTG 52.381 55 58.557 61.447 47 235 21 20
227 CCATCAACTACCAACAGCACA TGTCTCACAGTACAGCTTCAG 47.619 47.619 58.497 57.35 53 279 21 21
252 ACAGCACATCCTCTACTCCT TCTAACAACTGACAGTCTCGACA 50 43.478 57.459 59.119 66 317 20 23
155 CCAGCCCCACGATTACTAGT AAGGACAAAACACTGGTCGC 55 50 58.879 58.978 87 241 20 20
155 CTTCCAGCCCCACGATTACT GACAAAACACTGGTCGCTGG 55 55 59.458 59.692 84 238 20 20
165 CCCCATCAACTACCAACAGC GTGACACCAACTGCCTATCC 55 55 58.536 58.261 51 215 20 20
197 CGATTTGAGCTCACCAGTGG AGATGCTGGTACCTATGCTCT 55 47.619 58.918 58.03 148 344 20 21
208 CTACTCCTTCCAGCCCCAC GTCACATGTCTCACAGTACAGC 63.158 50 59.092 59.01 78 285 19 22
277 TGGAAAGGCTTTTGGTTCACC GCAGCAGTCCTTTAGTCCTCTA 47.619 50 59.24 59.239 121 397 21 22
218 ACGATTACTAGTGCAGCAGGA CAACTGACAGTCTCGACATGT 47.619 47.619 58.9 57.981 95 312 21 21
189 GGAACCCCATCAACTACCAAC AAAACACTGGTCGCTGGCTG 52.381 55 58.557 61.447 47 235 21 20
227 CCATCAACTACCAACAGCACA TGTCTCACAGTACAGCTTCAG 47.619 47.619 58.497 57.35 53 279 21 21
112 CCGGATAGGCAGTTGGTGT CAGTCTCGACATGTCAGTTTGT 57.895 45.455 59.398 58.615 194 305 19 22
252 ACAGCACATCCTCTACTCCT TCTAACAACTGACAGTCTCGACA 50 43.478 57.459 59.119 66 317 20 23