Aliases hsa_circ_0014879 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:160206924-160231148:-
CircRNA type . Gene ID ENSG00000162734.12
Gene Name PEA15 Detection pipeline .
Sample Type Hepg2; H1hesc; Ag04450
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_28413 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:160206924-160231148
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type GM12878;Hs68
Method for Estimation poly(A)-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_100367 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:160206924-160231148:-
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000162734.12
Gene Name PEA15 Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0014879 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:160206924-160231148:n/a
CircRNA type n/a Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline n/a
Sample Type cervical carcinoma
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_100367/hsa_circ_0014879 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:160206924-160231148:-
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000162734.12
Gene Name PEA15 Detection pipeline N/A
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer TCTCCCTGTACGTTCTTATCTGC
Reverse Primer CTGCTCCCTTTGCTGGACATC
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
321 GCGGTCTTGTCTCAGGTCAA AAGGTGAGTGGGAGTTGGAG 55 55 59.966 58.94 8 328 20 20
266 GGTCTTGTCTCAGGTCAATGG CTGATGCTCAACTGCTGACC 52.381 55 58.295 58.915 10 275 21 20
102 tgggaagggctgcacttaaa TGCTCAACTGCTGACCACTA 50 50 59.519 58.952 170 271 20 20
122 tttgggaagggctgcactt CAAGACAGACTGCGCTGATG 52.632 55 59.767 59.28 168 289 19 20
101 tccaaaGCCAAGAACAACACT GAGTTCAAGACAGACTGCGC 42.857 55 58.266 59.213 194 294 21 20
147 gggctgcacttaaaatgttcc AGTGGGAGTTGGAGGCATTA 47.619 50 58.04 58.331 176 322 21 20
291 CAGGGAGAGTCTGGTTCCA GCCTGGCCTTACTTCAGTGA 57.895 55 57.927 59.675 69 359 19 20
167 TGCAGATAAGAACGTACAGGGA GCTTGAGTGTTGTTCTTGGC 45.455 50 58.906 57.875 53 219 22 20
150 ggaagggctgcacttaaaatg GTGGGAGTTGGAGGCATTAAAA 47.619 45.455 57.763 58.838 172 321 21 22
166 CACCTGCAGATAAGAACGTACA AGTGTTGTTCTTGGCtttgga 45.455 42.857 58.155 58.266 49 214 22 21
193 CTTCACCTGCAGATAAGAACGT CCTACCAGTTTCCCAAAGAGC 45.455 52.381 58.41 58.563 46 238 22 21
102 tgggaagggctgcacttaaa TGCTCAACTGCTGACCACTA 50 50 59.519 58.952 170 271 20 20
321 GCGGTCTTGTCTCAGGTCAA AAGGTGAGTGGGAGTTGGAG 55 55 59.966 58.94 8 328 20 20
266 GGTCTTGTCTCAGGTCAATGG CTGATGCTCAACTGCTGACC 52.381 55 58.295 58.915 10 275 21 20
122 tttgggaagggctgcactt CAAGACAGACTGCGCTGATG 52.632 55 59.767 59.28 168 289 19 20
101 tccaaaGCCAAGAACAACACT GAGTTCAAGACAGACTGCGC 42.857 55 58.266 59.213 194 294 21 20
147 gggctgcacttaaaatgttcc AGTGGGAGTTGGAGGCATTA 47.619 50 58.04 58.331 176 322 21 20
167 TGCAGATAAGAACGTACAGGGA GCTTGAGTGTTGTTCTTGGC 45.455 50 58.906 57.875 53 219 22 20
193 CTTCACCTGCAGATAAGAACGT CCTACCAGTTTCCCAAAGAGC 45.455 52.381 58.41 58.563 46 238 22 21
291 CAGGGAGAGTCTGGTTCCA GCCTGGCCTTACTTCAGTGA 57.895 55 57.927 59.675 69 359 19 20
150 ggaagggctgcacttaaaatg GTGGGAGTTGGAGGCATTAAAA 47.619 45.455 57.763 58.838 172 321 21 22
166 CACCTGCAGATAAGAACGTACA AGTGTTGTTCTTGGCtttgga 45.455 42.857 58.155 58.266 49 214 22 21
102 tgggaagggctgcacttaaa TGCTCAACTGCTGACCACTA 50 50 59.519 58.952 170 271 20 20
321 GCGGTCTTGTCTCAGGTCAA AAGGTGAGTGGGAGTTGGAG 55 55 59.966 58.94 8 328 20 20
101 tccaaaGCCAAGAACAACACT GAGTTCAAGACAGACTGCGC 42.857 55 58.266 59.213 194 294 21 20
122 tttgggaagggctgcactt CAAGACAGACTGCGCTGATG 52.632 55 59.767 59.28 168 289 19 20
266 GGTCTTGTCTCAGGTCAATGG CTGATGCTCAACTGCTGACC 52.381 55 58.295 58.915 10 275 21 20
147 gggctgcacttaaaatgttcc AGTGGGAGTTGGAGGCATTA 47.619 50 58.04 58.331 176 322 21 20
167 TGCAGATAAGAACGTACAGGGA GCTTGAGTGTTGTTCTTGGC 45.455 50 58.906 57.875 53 219 22 20
193 CTTCACCTGCAGATAAGAACGT CCTACCAGTTTCCCAAAGAGC 45.455 52.381 58.41 58.563 46 238 22 21
291 CAGGGAGAGTCTGGTTCCA GCCTGGCCTTACTTCAGTGA 57.895 55 57.927 59.675 69 359 19 20
150 ggaagggctgcacttaaaatg GTGGGAGTTGGAGGCATTAAAA 47.619 45.455 57.763 58.838 172 321 21 22
166 CACCTGCAGATAAGAACGTACA AGTGTTGTTCTTGGCtttgga 45.455 42.857 58.155 58.266 49 214 22 21
102 tgggaagggctgcacttaaa TGCTCAACTGCTGACCACTA 50 50 59.519 58.952 170 271 20 20
321 GCGGTCTTGTCTCAGGTCAA AAGGTGAGTGGGAGTTGGAG 55 55 59.966 58.94 8 328 20 20
266 GGTCTTGTCTCAGGTCAATGG CTGATGCTCAACTGCTGACC 52.381 55 58.295 58.915 10 275 21 20
101 tccaaaGCCAAGAACAACACT GAGTTCAAGACAGACTGCGC 42.857 55 58.266 59.213 194 294 21 20
291 CAGGGAGAGTCTGGTTCCA GCCTGGCCTTACTTCAGTGA 57.895 55 57.927 59.675 69 359 19 20
167 TGCAGATAAGAACGTACAGGGA GCTTGAGTGTTGTTCTTGGC 45.455 50 58.906 57.875 53 219 22 20
122 tttgggaagggctgcactt CAAGACAGACTGCGCTGATG 52.632 55 59.767 59.28 168 289 19 20
193 CTTCACCTGCAGATAAGAACGT CCTACCAGTTTCCCAAAGAGC 45.455 52.381 58.41 58.563 46 238 22 21
147 gggctgcacttaaaatgttcc AGTGGGAGTTGGAGGCATTA 47.619 50 58.04 58.331 176 322 21 20
150 ggaagggctgcacttaaaatg GTGGGAGTTGGAGGCATTAAAA 47.619 45.455 57.763 58.838 172 321 21 22
166 CACCTGCAGATAAGAACGTACA AGTGTTGTTCTTGGCtttgga 45.455 42.857 58.155 58.266 49 214 22 21