Aliases hsa_circ_0023404 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr11:71668272-71671937:+
CircRNA type . Gene ID ENSG00000239481.1
Gene Name RPS3AP41 Detection pipeline .
Sample Type K562; Hepg2; Helas3; H1hesc; Gm12878; Bj; Ag04450; A549
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_5467 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr11:71668272-71671937
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type A549;AG04450;BJ;HeLa_S3;GM12878;H1;PA1
Method for Estimation poly(A)-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_100876 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr11:71668272-71671937:+
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000239481.1
Gene Name RPS3AP41 Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases Circ-CER/circRNA_100876/hsa_circ_0023404 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr11:71668272-71671937:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000239481.1
Gene Name RPS3AP41 Detection pipeline N/A
Sample Type Osteoarthritis
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer CTGGTGCAGTGGAAGCAGAG
Reverse Primer CGACCCTCCATTGCTCTTCT
Aliases circRNA-CER Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr11:71668272-71671937:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000239481.1
Gene Name RPS3AP41 Detection pipeline N/A
Sample Type Osteoarthritis
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer CTGGTGCAGTGGAAGCAGAG
Reverse Primer CGACCCTCCATTGCTCTTCT
Aliases hsa_circ_0023404/circRNA_100876/circ-CER Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr11:71668272-71671937:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000239481.1
Gene Name RPS3AP41 Detection pipeline N/A
Sample Type Non-small cell lung cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer CTGGTGCAGTGGAAGCAGAG
Reverse Primer CGACCCTCCATTGCTCTTCT
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
220 CATCCTCATCGCAACCTTGG CCACTGCCTCCTACTGACAA 55 55 58.98 59.023 124 343 20 20
180 CCCACGCTCCTACAATGTTG CCAGTCCTACCGGTCATGAG 55 60 58.913 59.253 184 363 20 20
324 GTTTGGCTTTCAGGGTCGAG AAAGACCAGTCCTACCGGTC 55 55 59.125 58.736 45 368 20 20
143 ATGGTCCTCATCCTCATCGC GGCCCGAACTACCACACTTA 55 55 59.316 59.39 116 258 20 20
284 GTGGCCATGAAGCTATGCAT TCCCAAAAGACCAGTCCTACC 50 52.381 58.675 59.017 90 373 20 21
170 GCATGCTGAAATGGTCCTCA CAGTTCCTAGACTGCAGGGC 50 60 58.533 60.108 106 275 20 20
215 TGTGTTTGGCTTTCAGGGTC CCCGAACTACCACACTTACCT 50 52.381 58.601 59.102 42 256 20 21
128 CCTCATCCTCATCGCAACCT ACCACACTTACCTCCATTGC 55 50 59.533 57.8 121 248 20 20
252 ACCGTGGCCATGAAGCTAT GCCTCCTACTGACAAGAAAGC 52.632 52.381 59.085 58.649 87 338 19 21
277 AGCTATGCATGCTGAAATGGT AGATCCCAAAAGACCAGTCCT 42.857 47.619 58.337 58.363 100 376 21 21
178 CACCCACGCTCCTACAATG TCCTACCGGTCATGAGCCA 57.895 57.895 58.232 59.999 182 359 19 19
220 CATCCTCATCGCAACCTTGG CCACTGCCTCCTACTGACAA 55 55 58.98 59.023 124 343 20 20
180 CCCACGCTCCTACAATGTTG CCAGTCCTACCGGTCATGAG 55 60 58.913 59.253 184 363 20 20
284 GTGGCCATGAAGCTATGCAT TCCCAAAAGACCAGTCCTACC 50 52.381 58.675 59.017 90 373 20 21
143 ATGGTCCTCATCCTCATCGC GGCCCGAACTACCACACTTA 55 55 59.316 59.39 116 258 20 20
324 GTTTGGCTTTCAGGGTCGAG AAAGACCAGTCCTACCGGTC 55 55 59.125 58.736 45 368 20 20
215 TGTGTTTGGCTTTCAGGGTC CCCGAACTACCACACTTACCT 50 52.381 58.601 59.102 42 256 20 21
170 GCATGCTGAAATGGTCCTCA CAGTTCCTAGACTGCAGGGC 50 60 58.533 60.108 106 275 20 20
128 CCTCATCCTCATCGCAACCT ACCACACTTACCTCCATTGC 55 50 59.533 57.8 121 248 20 20
252 ACCGTGGCCATGAAGCTAT GCCTCCTACTGACAAGAAAGC 52.632 52.381 59.085 58.649 87 338 19 21
277 AGCTATGCATGCTGAAATGGT AGATCCCAAAAGACCAGTCCT 42.857 47.619 58.337 58.363 100 376 21 21
178 CACCCACGCTCCTACAATG TCCTACCGGTCATGAGCCA 57.895 57.895 58.232 59.999 182 359 19 19
220 CATCCTCATCGCAACCTTGG CCACTGCCTCCTACTGACAA 55 55 58.98 59.023 124 343 20 20
180 CCCACGCTCCTACAATGTTG CCAGTCCTACCGGTCATGAG 55 60 58.913 59.253 184 363 20 20
324 GTTTGGCTTTCAGGGTCGAG AAAGACCAGTCCTACCGGTC 55 55 59.125 58.736 45 368 20 20
143 ATGGTCCTCATCCTCATCGC GGCCCGAACTACCACACTTA 55 55 59.316 59.39 116 258 20 20
284 GTGGCCATGAAGCTATGCAT TCCCAAAAGACCAGTCCTACC 50 52.381 58.675 59.017 90 373 20 21
215 TGTGTTTGGCTTTCAGGGTC CCCGAACTACCACACTTACCT 50 52.381 58.601 59.102 42 256 20 21
170 GCATGCTGAAATGGTCCTCA CAGTTCCTAGACTGCAGGGC 50 60 58.533 60.108 106 275 20 20
252 ACCGTGGCCATGAAGCTAT GCCTCCTACTGACAAGAAAGC 52.632 52.381 59.085 58.649 87 338 19 21
128 CCTCATCCTCATCGCAACCT ACCACACTTACCTCCATTGC 55 50 59.533 57.8 121 248 20 20
178 CACCCACGCTCCTACAATG TCCTACCGGTCATGAGCCA 57.895 57.895 58.232 59.999 182 359 19 19
277 AGCTATGCATGCTGAAATGGT AGATCCCAAAAGACCAGTCCT 42.857 47.619 58.337 58.363 100 376 21 21
220 CATCCTCATCGCAACCTTGG CCACTGCCTCCTACTGACAA 55 55 58.98 59.023 124 343 20 20
180 CCCACGCTCCTACAATGTTG CCAGTCCTACCGGTCATGAG 55 60 58.913 59.253 184 363 20 20
324 GTTTGGCTTTCAGGGTCGAG AAAGACCAGTCCTACCGGTC 55 55 59.125 58.736 45 368 20 20
143 ATGGTCCTCATCCTCATCGC GGCCCGAACTACCACACTTA 55 55 59.316 59.39 116 258 20 20
170 GCATGCTGAAATGGTCCTCA CAGTTCCTAGACTGCAGGGC 50 60 58.533 60.108 106 275 20 20
284 GTGGCCATGAAGCTATGCAT TCCCAAAAGACCAGTCCTACC 50 52.381 58.675 59.017 90 373 20 21
215 TGTGTTTGGCTTTCAGGGTC CCCGAACTACCACACTTACCT 50 52.381 58.601 59.102 42 256 20 21
128 CCTCATCCTCATCGCAACCT ACCACACTTACCTCCATTGC 55 50 59.533 57.8 121 248 20 20
252 ACCGTGGCCATGAAGCTAT GCCTCCTACTGACAAGAAAGC 52.632 52.381 59.085 58.649 87 338 19 21
277 AGCTATGCATGCTGAAATGGT AGATCCCAAAAGACCAGTCCT 42.857 47.619 58.337 58.363 100 376 21 21
178 CACCCACGCTCCTACAATG TCCTACCGGTCATGAGCCA 57.895 57.895 58.232 59.999 182 359 19 19