Aliases circRNA8507 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:183232187-183238421:+
CircRNA type circRNA Gene ID ENSG00000157064.6;ENSG00000233562.1
Gene Name NMNAT2;RP11-548N1.1 Detection pipeline find_circ
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases circRNA8507 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:183232187-183238421:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000157064.6;ENSG00000233562.1
Gene Name NMNAT2;RP11-548N1.1 Detection pipeline N/A
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer AGCACTGAGTATGGGCAATG
Reverse Primer AGCTCTGTATCAGGTACTACTCCA
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
170 tgggcacagggatatctagg AGGAGAAGCAGGGTAAAGGT 55 50 57.97 57.954 86 255 20 20
105 cctgaggtgggGAAAACTGT AAGCAGGGTAAAGGTGGACA 55 50 59.521 58.854 146 250 20 20
110 ACTGCGTGTGTTTGTGTGTG AGCGACATCAGAGCTCCAG 50 57.895 59.832 59.185 194 303 20 19
214 atacgaagggatgggcacag CCAGCTGCAAGTTTAGGTCC 55 55 59.53 58.831 75 288 20 20
214 gtgatacgaagggatgggca GCTGCAAGTTTAGGTCCAGT 55 50 59.532 58.102 72 285 20 20
180 ggatgggcacagggatatct AAGCAGTAGGAGAAGCAGGG 55 55 58.634 59.092 83 262 20 20
145 acagctagtacaaagaccctga GGTCCAGTTGTAAGCAGTAGG 45.455 52.381 58.493 58.026 129 273 22 21
181 aagggatgggcacagggata GCAGTAGGAGAAGCAGGGTAA 55 52.381 60.328 59.168 80 260 20 21
103 GGACTAGGACACACTGCGT CTGCAAGTTTAGGTCCAGTTGT 57.895 45.455 59.035 58.786 182 284 19 22
122 ccacagctagtacaaagaccc GCAGGGTAAAGGTGGACAGAA 52.381 52.381 58.026 59.927 127 248 21 21
103 TAGGCGGGACTAGGACACA GTTTAGGTCCAGTTGTAAGCAGT 57.895 43.478 59.307 58.613 176 278 19 23
125 ctgaggtgggGAAAACTGTTTA TCCAGTTGTAAGCAGTAGGAGA 45.455 45.455 58.172 58.225 147 271 22 22
133 GCGGGACTAGGACACACTG TTTATTTCAGCGACATCAGAGC 63.158 40.909 59.784 57.135 179 311 19 22
122 cagggatatctaggagaagagga CACACACAAACACACGCAG 47.826 52.632 57.471 58.071 92 213 23 19
180 ggatgggcacagggatatct AAGCAGTAGGAGAAGCAGGG 55 55 58.634 59.092 83 262 20 20
105 cctgaggtgggGAAAACTGT AAGCAGGGTAAAGGTGGACA 55 50 59.521 58.854 146 250 20 20
214 atacgaagggatgggcacag CCAGCTGCAAGTTTAGGTCC 55 55 59.53 58.831 75 288 20 20
214 gtgatacgaagggatgggca GCTGCAAGTTTAGGTCCAGT 55 50 59.532 58.102 72 285 20 20
181 aagggatgggcacagggata GCAGTAGGAGAAGCAGGGTAA 55 52.381 60.328 59.168 80 260 20 21
170 tgggcacagggatatctagg AGGAGAAGCAGGGTAAAGGT 55 50 57.97 57.954 86 255 20 20
110 ACTGCGTGTGTTTGTGTGTG AGCGACATCAGAGCTCCAG 50 57.895 59.832 59.185 194 303 20 19
103 GGACTAGGACACACTGCGT CTGCAAGTTTAGGTCCAGTTGT 57.895 45.455 59.035 58.786 182 284 19 22
145 acagctagtacaaagaccctga GGTCCAGTTGTAAGCAGTAGG 45.455 52.381 58.493 58.026 129 273 22 21
122 ccacagctagtacaaagaccc GCAGGGTAAAGGTGGACAGAA 52.381 52.381 58.026 59.927 127 248 21 21
103 TAGGCGGGACTAGGACACA GTTTAGGTCCAGTTGTAAGCAGT 57.895 43.478 59.307 58.613 176 278 19 23
133 GCGGGACTAGGACACACTG TTTATTTCAGCGACATCAGAGC 63.158 40.909 59.784 57.135 179 311 19 22
125 ctgaggtgggGAAAACTGTTTA TCCAGTTGTAAGCAGTAGGAGA 45.455 45.455 58.172 58.225 147 271 22 22
122 cagggatatctaggagaagagga CACACACAAACACACGCAG 47.826 52.632 57.471 58.071 92 213 23 19
180 ggatgggcacagggatatct AAGCAGTAGGAGAAGCAGGG 55 55 58.634 59.092 83 262 20 20
105 cctgaggtgggGAAAACTGT AAGCAGGGTAAAGGTGGACA 55 50 59.521 58.854 146 250 20 20
214 atacgaagggatgggcacag CCAGCTGCAAGTTTAGGTCC 55 55 59.53 58.831 75 288 20 20
214 gtgatacgaagggatgggca GCTGCAAGTTTAGGTCCAGT 55 50 59.532 58.102 72 285 20 20
110 ACTGCGTGTGTTTGTGTGTG AGCGACATCAGAGCTCCAG 50 57.895 59.832 59.185 194 303 20 19
170 tgggcacagggatatctagg AGGAGAAGCAGGGTAAAGGT 55 50 57.97 57.954 86 255 20 20
181 aagggatgggcacagggata GCAGTAGGAGAAGCAGGGTAA 55 52.381 60.328 59.168 80 260 20 21
103 GGACTAGGACACACTGCGT CTGCAAGTTTAGGTCCAGTTGT 57.895 45.455 59.035 58.786 182 284 19 22
145 acagctagtacaaagaccctga GGTCCAGTTGTAAGCAGTAGG 45.455 52.381 58.493 58.026 129 273 22 21
122 ccacagctagtacaaagaccc GCAGGGTAAAGGTGGACAGAA 52.381 52.381 58.026 59.927 127 248 21 21
103 TAGGCGGGACTAGGACACA GTTTAGGTCCAGTTGTAAGCAGT 57.895 43.478 59.307 58.613 176 278 19 23
125 ctgaggtgggGAAAACTGTTTA TCCAGTTGTAAGCAGTAGGAGA 45.455 45.455 58.172 58.225 147 271 22 22
133 GCGGGACTAGGACACACTG TTTATTTCAGCGACATCAGAGC 63.158 40.909 59.784 57.135 179 311 19 22
122 cagggatatctaggagaagagga CACACACAAACACACGCAG 47.826 52.632 57.471 58.071 92 213 23 19