Aliases circRNA9658 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr12:64424599-64445131:+
CircRNA type circRNA Gene ID ENSG00000184575.11
Gene Name XPOT Detection pipeline find_circ
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases circRNA9658 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr12:64424599-64445131:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000184575.11
Gene Name XPOT Detection pipeline N/A
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer GCAAGTAGCTCCAGAAATAATT
Reverse Primer TGAGCAAGCCTGTCCAAC
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
205 TGCTGTCTTTGGGTGATGTG GAGACAGCAAGGAGTCCACT 50 55 58.392 59.027 131 335 20 20
203 CTTTGGGTGATGTGACTTCGA ACCTGAGACAGCAAGGAGTC 47.619 55 58.234 59.027 137 339 21 20
231 CCAACGGTGATGCTAAAATTGC TTGACCTGAGACAGCAAGGA 45.455 50 59.077 58.576 112 342 22 20
135 ACAACAGAGACTATAGGGGCA AGGAGTCCACTGTGCTATGC 47.619 55 57.884 59.461 192 326 21 20
154 ACGGTGATGCTAAAATTGCTGT CCAAGGCCATAACTCATCTGC 40.909 52.381 59.18 59.048 115 268 22 21
197 CTGTCTTTGGGTGATGTGACT GCAAGGAGTCCACTGTGCTA 47.619 55 57.868 59.678 133 329 21 20
131 GGGTGATGTGACTTCGATTTCC GCTCCAAGGCCATAACTCATC 50 52.381 59.322 58.775 141 271 22 21
149 TCCCTCCTTACAACAGAGACT CAGCAAGGAGTCCACTGTG 47.619 57.895 57.455 58.076 183 331 21 19
141 GCTAAAATTGCTGTCTTTGGGTG GCCATAACTCATCTGCTTTGC 43.478 47.619 59.01 57.924 123 263 23 21
117 ACATCTATTTAACCCACCAACGG TGCCCCTATAGTCTCTGTTGT 43.478 47.619 58.733 57.884 96 212 23 21
100 GGTGATGCTAAAATTGCTGTCTT ACAATGCCCCTATAGTCTCTGT 39.13 45.455 57.936 58.341 117 216 23 22
205 TGCTGTCTTTGGGTGATGTG GAGACAGCAAGGAGTCCACT 50 55 58.392 59.027 131 335 20 20
231 CCAACGGTGATGCTAAAATTGC TTGACCTGAGACAGCAAGGA 45.455 50 59.077 58.576 112 342 22 20
203 CTTTGGGTGATGTGACTTCGA ACCTGAGACAGCAAGGAGTC 47.619 55 58.234 59.027 137 339 21 20
197 CTGTCTTTGGGTGATGTGACT GCAAGGAGTCCACTGTGCTA 47.619 55 57.868 59.678 133 329 21 20
154 ACGGTGATGCTAAAATTGCTGT CCAAGGCCATAACTCATCTGC 40.909 52.381 59.18 59.048 115 268 22 21
131 GGGTGATGTGACTTCGATTTCC GCTCCAAGGCCATAACTCATC 50 52.381 59.322 58.775 141 271 22 21
135 ACAACAGAGACTATAGGGGCA AGGAGTCCACTGTGCTATGC 47.619 55 57.884 59.461 192 326 21 20
149 TCCCTCCTTACAACAGAGACT CAGCAAGGAGTCCACTGTG 47.619 57.895 57.455 58.076 183 331 21 19
100 GGTGATGCTAAAATTGCTGTCTT ACAATGCCCCTATAGTCTCTGT 39.13 45.455 57.936 58.341 117 216 23 22
141 GCTAAAATTGCTGTCTTTGGGTG GCCATAACTCATCTGCTTTGC 43.478 47.619 59.01 57.924 123 263 23 21
117 ACATCTATTTAACCCACCAACGG TGCCCCTATAGTCTCTGTTGT 43.478 47.619 58.733 57.884 96 212 23 21
205 TGCTGTCTTTGGGTGATGTG GAGACAGCAAGGAGTCCACT 50 55 58.392 59.027 131 335 20 20
203 CTTTGGGTGATGTGACTTCGA ACCTGAGACAGCAAGGAGTC 47.619 55 58.234 59.027 137 339 21 20
231 CCAACGGTGATGCTAAAATTGC TTGACCTGAGACAGCAAGGA 45.455 50 59.077 58.576 112 342 22 20
135 ACAACAGAGACTATAGGGGCA AGGAGTCCACTGTGCTATGC 47.619 55 57.884 59.461 192 326 21 20
197 CTGTCTTTGGGTGATGTGACT GCAAGGAGTCCACTGTGCTA 47.619 55 57.868 59.678 133 329 21 20
131 GGGTGATGTGACTTCGATTTCC GCTCCAAGGCCATAACTCATC 50 52.381 59.322 58.775 141 271 22 21
117 ACATCTATTTAACCCACCAACGG TGCCCCTATAGTCTCTGTTGT 43.478 47.619 58.733 57.884 96 212 23 21
141 GCTAAAATTGCTGTCTTTGGGTG GCCATAACTCATCTGCTTTGC 43.478 47.619 59.01 57.924 123 263 23 21
100 GGTGATGCTAAAATTGCTGTCTT ACAATGCCCCTATAGTCTCTGT 39.13 45.455 57.936 58.341 117 216 23 22
149 TCCCTCCTTACAACAGAGACT CAGCAAGGAGTCCACTGTG 47.619 57.895 57.455 58.076 183 331 21 19
154 ACGGTGATGCTAAAATTGCTGT CCAAGGCCATAACTCATCTGC 40.909 52.381 59.18 59.048 115 268 22 21