Aliases hsa_circ_0006913 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:27087346-27089776:+
CircRNA type . Gene ID ENSG00000117713.13
Gene Name ARID1A Detection pipeline .
Sample Type Hs68_RNase; Hs68_control; Hsmm; Hepg2; Helas3; H1hesc
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_31139 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:27087346-27089776
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type HeLa_S3;Thyroid;H9;Parietal;Occipital;Liver_T12;AG04450;PA1;SH-SY5Y_D2_exp1;H1;HepG2;Liver_N13;GM12878;Cortex;Diencephalon;Hs68;Liver_N19;Liver_N20;Liver_N17
Method for Estimation poly(A)-;Ribo-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_100110 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:27087346-27089776:+
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000117713.13
Gene Name ARID1A Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0006913 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr1:27087346-27089776:+
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000117713.13
Gene Name ARID1A Detection pipeline N/A
Sample Type Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer AAACCCAAGAAACTGCTGCTGTCG
Reverse Primer CTGGAAATCCCTGATGTGCTC
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
213 AACCCAAGAAACTGCTGTCG AAGACGTCTGTGGTAGTGCA 50 50 58.691 58.963 146 358 20 20
240 GGTTGGGTCAGGGATGTGT CATTGCAGTGATGGTTGGGA 57.895 50 59.232 58.452 101 340 19 20
221 GCCAATATGCCACCTCAGG ACTTCCCTTGCCATGCTCAT 57.895 50 58.275 59.666 84 304 19 20
267 CTCAGGTTGGGTCAGGGATG CAGGGAAGACGTCTGTGGTA 60 55 59.746 58.746 97 363 20 20
279 CAGGGAGGATGAGTCACGC AGCTCACTTCCCTTGCCAT 63.158 52.632 59.857 58.918 31 309 19 19
223 GGCATGAACCGGAAAACCC CGTCTGTGGTAGTGCATTGC 57.895 55 59.41 59.556 132 354 19 20
131 TGCTGCCAACTCTATCCAAA TCACTTCCCTTGCCATGCT 45 52.632 57.123 59.23 176 306 20 19
131 GGGGCATGAACCGGAAAA CCGAGGATTTGAAGTCCTTGT 55.556 47.619 57.895 57.941 130 260 18 21
179 GCTGTCGCCATGCATGTT TGCAGTGATGGTTGGGATCG 55.556 55 59.12 60.393 159 337 18 20
136 GCTGCCAACTCTATCCAAAACA CTCAGCTCACTTCCCTTGC 45.455 57.895 59.18 58.148 177 312 22 19
178 CCTCAGGTTGGGTCAGGG ACTATCGAACCATCCGAGGA 66.667 50 58.918 57.64 96 273 18 20
216 GGATGAGTCACGCCTCCAT CTCAGAGCTCCTTCTGTCCC 57.895 60 59.174 59.177 37 252 19 20
180 CTCAGGTTGGGTCAGGGATG ATCCCTGATGTGCTCACTCC 60 55 59.746 59.164 97 276 20 20
148 AACCCAAGAAACTGCTGTCG CTCCTTGGCTGCTGGAAATC 50 55 58.691 58.899 146 293 20 20
182 GCCAATATGCCACCTCAGG GCTCACTCCAGGACTCAGAG 57.895 60 58.275 59.183 84 265 19 20
131 GGCATGAACCGGAAAACCC CACTCCAGGACTCAGAGCTC 57.895 60 59.41 59.183 132 262 19 20
158 GGTTGGGTCAGGGATGTGT CCAGGACTCAGAGCTCCTTC 57.895 60 59.232 59.177 101 258 19 20
272 CAGGGAGGATGAGTCACGC TACTCTGCTCTCCTTGGCTG 63.158 55 59.857 58.81 31 302 19 20
160 CCTCAGGTTGGGTCAGGG GGACTCAGAGCTCCTTCTGT 66.667 55 58.918 58.444 96 255 18 20
151 GCTGTCGCCATGCATGTT GCTGGATTACTCTGCTCTCCT 55.556 52.381 59.12 58.961 159 309 18 21
119 GCTGCCAACTCTATCCAAAACA CTCTCCTTGGCTGCTGGAA 45.455 57.895 59.18 59.318 177 295 22 19
105 TGCTGCCAACTCTATCCAAA GGAAATCCCTGATGTGCTCAC 45 52.381 57.123 58.98 176 280 20 21
119 GGGGCATGAACCGGAAAA GAGCTCCTTCTGTCCCCATG 55.556 60 57.895 59.82 130 248 18 20
148 AACCCAAGAAACTGCTGTCG CTCCTTGGCTGCTGGAAATC 50 55 58.691 58.899 146 293 20 20
180 CTCAGGTTGGGTCAGGGATG ATCCCTGATGTGCTCACTCC 60 55 59.746 59.164 97 276 20 20
131 GGCATGAACCGGAAAACCC CACTCCAGGACTCAGAGCTC 57.895 60 59.41 59.183 132 262 19 20
272 CAGGGAGGATGAGTCACGC TACTCTGCTCTCCTTGGCTG 63.158 55 59.857 58.81 31 302 19 20
182 GCCAATATGCCACCTCAGG GCTCACTCCAGGACTCAGAG 57.895 60 58.275 59.183 84 265 19 20
216 GGATGAGTCACGCCTCCAT CTCAGAGCTCCTTCTGTCCC 57.895 60 59.174 59.177 37 252 19 20
160 CCTCAGGTTGGGTCAGGG GGACTCAGAGCTCCTTCTGT 66.667 55 58.918 58.444 96 255 18 20
158 GGTTGGGTCAGGGATGTGT CCAGGACTCAGAGCTCCTTC 57.895 60 59.232 59.177 101 258 19 20
105 TGCTGCCAACTCTATCCAAA GGAAATCCCTGATGTGCTCAC 45 52.381 57.123 58.98 176 280 20 21
151 GCTGTCGCCATGCATGTT GCTGGATTACTCTGCTCTCCT 55.556 52.381 59.12 58.961 159 309 18 21
119 GGGGCATGAACCGGAAAA GAGCTCCTTCTGTCCCCATG 55.556 60 57.895 59.82 130 248 18 20
119 GCTGCCAACTCTATCCAAAACA CTCTCCTTGGCTGCTGGAA 45.455 57.895 59.18 59.318 177 295 22 19
148 AACCCAAGAAACTGCTGTCG CTCCTTGGCTGCTGGAAATC 50 55 58.691 58.899 146 293 20 20
158 GGTTGGGTCAGGGATGTGT CCAGGACTCAGAGCTCCTTC 57.895 60 59.232 59.177 101 258 19 20
216 GGATGAGTCACGCCTCCAT CTCAGAGCTCCTTCTGTCCC 57.895 60 59.174 59.177 37 252 19 20
180 CTCAGGTTGGGTCAGGGATG ATCCCTGATGTGCTCACTCC 60 55 59.746 59.164 97 276 20 20
272 CAGGGAGGATGAGTCACGC TACTCTGCTCTCCTTGGCTG 63.158 55 59.857 58.81 31 302 19 20
131 GGCATGAACCGGAAAACCC CACTCCAGGACTCAGAGCTC 57.895 60 59.41 59.183 132 262 19 20
182 GCCAATATGCCACCTCAGG GCTCACTCCAGGACTCAGAG 57.895 60 58.275 59.183 84 265 19 20
151 GCTGTCGCCATGCATGTT GCTGGATTACTCTGCTCTCCT 55.556 52.381 59.12 58.961 159 309 18 21
105 TGCTGCCAACTCTATCCAAA GGAAATCCCTGATGTGCTCAC 45 52.381 57.123 58.98 176 280 20 21
160 CCTCAGGTTGGGTCAGGG GGACTCAGAGCTCCTTCTGT 66.667 55 58.918 58.444 96 255 18 20
119 GCTGCCAACTCTATCCAAAACA CTCTCCTTGGCTGCTGGAA 45.455 57.895 59.18 59.318 177 295 22 19
119 GGGGCATGAACCGGAAAA GAGCTCCTTCTGTCCCCATG 55.556 60 57.895 59.82 130 248 18 20