Aliases hsa_circ_0000567 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr14:99924615-99932150:-
CircRNA type . Gene ID ENSG00000183576.8
Gene Name SETD3 Detection pipeline .
Sample Type HEK293; cd_19; cd_34; Hs68_RNase; Hs68_control; Nhek; K562; Huvec; Hepg2; Helas3; H1hesc; Gm12878; Bj; Ag04450; A549; Sknshra
Method for Estimation RNA-Seq with Rnase R resistance
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases HSA_CIRCpedia_13569 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr14:99924615-99932150
CircRNA type . Gene ID NA
Gene Name NA Detection pipeline .
Sample Type Liver_T15;Liver_T13;Liver_N13;SH-SY5Y_D4_exp2;H9;HepG2;A549;Occipital;HeLa_S3;Liver_T14;SH-SY5Y_D0_exp2;Liver_T8;NHEK;Temporal;Thyroid;Liver_T7;SK_N_SH;Liver_T11;Forebrain;PA1;Liver;Liver_T12;Liver_N6;Liver_N3;Liver_N8;Heart;Liver_N10;Kidney;HUVEC;Cerebellum;SH-SY5Y_D4_exp1;AG04450;Liver_N15;K562;Liver_T3;Cortex;Liver_T10;Liver_N12;GM12878;BJ;Diencephalon;Liver_N11;Stomach;H1;Parietal;Liver_T6;SH-SY5Y_D8_exp2;Lung;SH-SY5Y_D0_exp1;Liver_N7;SH-SY5Y_D2_exp1;Liver_N14;Hs68;Liver_T20;Liver_N18;Liver_T19;Liver_N21;Liver_N22;Liver_N20;Liver_N19;Liver_T22;Liver_N17;Liver_T21;Liver_T17;Liver_T18
Method for Estimation Ribo-;poly(A)-;RNaseR
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases circ_009039 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr14:99924615-99932150:-
CircRNA type n/a Gene ID ENSG00000183576.8
Gene Name SETD3 Detection pipeline Find_circ
Sample Type colorectal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases chr14:99924615-99932150 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr14:99924615-99932150:n/a
CircRNA type n/a Gene ID ENSG00000183576.8
Gene Name SETD3 Detection pipeline UROBORUS
Sample Type gliomas
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circRNA_101436 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr14:99924615-99932150:-
CircRNA type exonic Gene ID ENSG00000183576.8
Gene Name SETD3 Detection pipeline n/a
Sample Type Esophageal cancer
Method for Estimation .
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer .
Reverse Primer .
Aliases hsa_circ_0000567 Scientific name Homo sapiens (hg19)
Organism Human Genome Locus chr14:99924615-99932150:-
CircRNA type N/A Gene ID ENSG00000183576.8
Gene Name SETD3 Detection pipeline N/A
Sample Type Colorectal cancer
Method for Estimation Microarray and Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer AGTTCGGTATCTTCAGTCCACAC
Reverse Primer TCTTACCCATTTTTCTGACTGGATG
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
162 TTCACTGGGGAGGGTTTGAA GAGTAAGTCCTCCTCTGGGC 50 60 58.773 58.884 129 290 20 20
123 AATGAAGTCTGATGCACGCG TTGAACCTGACCAGTGAGCT 50 50 59.277 58.868 194 316 20 20
144 GGGTTTGAATATAGGGCTGCC TCCTCCTCTGGGCTCTCC 52.381 66.667 58.761 59.307 140 283 21 18
195 TAGGCGTACTGTCGAGCTG CGCGTGCATCAGACTTCATT 57.895 50 58.904 59.277 19 213 19 20
141 TGTCATATTCACTGGGGAGGG CCTTGATGTGGTGGCTGTG 52.381 57.895 58.873 58.74 122 262 21 19
109 GAAGGAGTTAGGGCTGGCTC TCTCCCTGCCTTGATGTGG 60 57.895 59.821 59.006 162 270 20 19
134 TGGGGAGGGTTTGAATATAGGG CCCTGCCTTGATGTGGTGG 50 63.158 58.939 60.68 134 267 22 19
136 ACAGCAAATGAAGTCTGATGCA GGAAATCTTGAACCTGACCAGT 40.909 45.455 58.848 58.244 188 323 22 22
143 TCACTGGGGAGGGTTTGAATAT GCTCTCCCTGCCTTGATG 45.455 61.111 58.802 57.444 130 272 22 18
112 CTTCAAAGTAGAGAGGAGTGTCA GACGCGTGCATCAGACTTC 43.478 57.895 57.286 59.295 104 215 23 19
102 TCATATTCACTGGGGAGGGTTT CCAGAATGGGGACGCGTG 45.455 66.667 58.802 60.82 124 225 22 18
162 TTCACTGGGGAGGGTTTGAA GAGTAAGTCCTCCTCTGGGC 50 60 58.773 58.884 129 290 20 20
195 TAGGCGTACTGTCGAGCTG CGCGTGCATCAGACTTCATT 57.895 50 58.904 59.277 19 213 19 20
123 AATGAAGTCTGATGCACGCG TTGAACCTGACCAGTGAGCT 50 50 59.277 58.868 194 316 20 20
109 GAAGGAGTTAGGGCTGGCTC TCTCCCTGCCTTGATGTGG 60 57.895 59.821 59.006 162 270 20 19
144 GGGTTTGAATATAGGGCTGCC TCCTCCTCTGGGCTCTCC 52.381 66.667 58.761 59.307 140 283 21 18
134 TGGGGAGGGTTTGAATATAGGG CCCTGCCTTGATGTGGTGG 50 63.158 58.939 60.68 134 267 22 19
141 TGTCATATTCACTGGGGAGGG CCTTGATGTGGTGGCTGTG 52.381 57.895 58.873 58.74 122 262 21 19
136 ACAGCAAATGAAGTCTGATGCA GGAAATCTTGAACCTGACCAGT 40.909 45.455 58.848 58.244 188 323 22 22
143 TCACTGGGGAGGGTTTGAATAT GCTCTCCCTGCCTTGATG 45.455 61.111 58.802 57.444 130 272 22 18
112 CTTCAAAGTAGAGAGGAGTGTCA GACGCGTGCATCAGACTTC 43.478 57.895 57.286 59.295 104 215 23 19
102 TCATATTCACTGGGGAGGGTTT CCAGAATGGGGACGCGTG 45.455 66.667 58.802 60.82 124 225 22 18
195 TAGGCGTACTGTCGAGCTG CGCGTGCATCAGACTTCATT 57.895 50 58.904 59.277 19 213 19 20
141 TGTCATATTCACTGGGGAGGG CCTTGATGTGGTGGCTGTG 52.381 57.895 58.873 58.74 122 262 21 19
109 GAAGGAGTTAGGGCTGGCTC TCTCCCTGCCTTGATGTGG 60 57.895 59.821 59.006 162 270 20 19
162 TTCACTGGGGAGGGTTTGAA GAGTAAGTCCTCCTCTGGGC 50 60 58.773 58.884 129 290 20 20
144 GGGTTTGAATATAGGGCTGCC TCCTCCTCTGGGCTCTCC 52.381 66.667 58.761 59.307 140 283 21 18
123 AATGAAGTCTGATGCACGCG TTGAACCTGACCAGTGAGCT 50 50 59.277 58.868 194 316 20 20
134 TGGGGAGGGTTTGAATATAGGG CCCTGCCTTGATGTGGTGG 50 63.158 58.939 60.68 134 267 22 19
112 CTTCAAAGTAGAGAGGAGTGTCA GACGCGTGCATCAGACTTC 43.478 57.895 57.286 59.295 104 215 23 19
136 ACAGCAAATGAAGTCTGATGCA GGAAATCTTGAACCTGACCAGT 40.909 45.455 58.848 58.244 188 323 22 22
102 TCATATTCACTGGGGAGGGTTT CCAGAATGGGGACGCGTG 45.455 66.667 58.802 60.82 124 225 22 18
143 TCACTGGGGAGGGTTTGAATAT GCTCTCCCTGCCTTGATG 45.455 61.111 58.802 57.444 130 272 22 18
162 TTCACTGGGGAGGGTTTGAA GAGTAAGTCCTCCTCTGGGC 50 60 58.773 58.884 129 290 20 20
123 AATGAAGTCTGATGCACGCG TTGAACCTGACCAGTGAGCT 50 50 59.277 58.868 194 316 20 20
195 TAGGCGTACTGTCGAGCTG CGCGTGCATCAGACTTCATT 57.895 50 58.904 59.277 19 213 19 20
109 GAAGGAGTTAGGGCTGGCTC TCTCCCTGCCTTGATGTGG 60 57.895 59.821 59.006 162 270 20 19
141 TGTCATATTCACTGGGGAGGG CCTTGATGTGGTGGCTGTG 52.381 57.895 58.873 58.74 122 262 21 19
144 GGGTTTGAATATAGGGCTGCC TCCTCCTCTGGGCTCTCC 52.381 66.667 58.761 59.307 140 283 21 18
134 TGGGGAGGGTTTGAATATAGGG CCCTGCCTTGATGTGGTGG 50 63.158 58.939 60.68 134 267 22 19
136 ACAGCAAATGAAGTCTGATGCA GGAAATCTTGAACCTGACCAGT 40.909 45.455 58.848 58.244 188 323 22 22
143 TCACTGGGGAGGGTTTGAATAT GCTCTCCCTGCCTTGATG 45.455 61.111 58.802 57.444 130 272 22 18
102 TCATATTCACTGGGGAGGGTTT CCAGAATGGGGACGCGTG 45.455 66.667 58.802 60.82 124 225 22 18
112 CTTCAAAGTAGAGAGGAGTGTCA GACGCGTGCATCAGACTTC 43.478 57.895 57.286 59.295 104 215 23 19