Aliases circ-3094 Scientific name Ovis aries
Organism Sheep Genome Locus chr1:16813700-16850993:+
CircRNA type exon Gene ID n/a
Gene Name ENSOARG00000020435 Detection pipeline n/a
Sample Type Pitutary gland
Method for Estimation Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer TGGGAATTGATCTCGTTCAT
Reverse Primer GCATAAGTTGCCGTTAAGGT
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
205 AGAGGAACGTGTGAAGCTCA AGCAGTCATCAGCCTGTCTT 50 50 58.959 59.017 116 320 20 20
143 GAACGTGTGAAGCTCAAGGG CTGTTAAGGCAAGCGGTTCA 55 50 59.132 58.765 120 262 20 20
109 ATCTCGGAAACCACTCTCCC GGCAAGCGGTTCAATTCCTT 55 50 58.804 59.397 147 255 20 20
122 AGCATCTCGGAAACCACTCT CTTCTGTTAAGGCAAGCGGT 50 50 58.729 58.476 144 265 20 20
129 AAACTGTGGGTGCTGAACAG GCTGTAACAAGCACCAGACA 50 50 58.607 58.407 171 299 20 20
174 GGAAACCACTCTCCCGGAAA CTGGAAGCAGTCATCAGCCT 55 55 59.601 59.748 152 325 20 20
182 CGTGTGAAGCTCAAGGGAAT TCTTTGCTGTAACAAGCACCA 50 42.857 58.186 58.351 123 304 20 21
143 TGTGGGTGCTGAACAGAAAG AGTCATCAGCCTGTCTTTGC 50 50 58.321 58.181 175 317 20 20
154 GGGAATAAGCATCTCGGAAACC AGCACCAGACAAAACAAGAGT 50 42.857 59.121 57.995 137 290 22 21
119 TCAAGGGAATAAGCATCTCGGA AGCGGTTCAATTCCTTCTCAG 45.455 47.619 58.962 58.295 133 251 22 21
135 GTGAAGCTCAAGGGAATAAGCA GTTAAGGCAAGCGGTTCAATTC 45.455 45.455 58.653 58.757 126 260 22 22
113 TGCTGAACAGAAAGTAGAGGGA ACAAGCACCAGACAAAACAAG 45.455 42.857 58.761 57.491 181 293 22 21
132 TGGGTGCTGAACAGAAAGTAG CCTGTCTTTGCTGTAACAAGC 47.619 47.619 57.874 57.726 177 308 21 21
192 CGACTTAAAAGAGGAACGTGTGA CTGTAACAAGCACCAGACAAAAC 43.478 43.478 58.954 58.649 107 298 23 23