Aliases circ-1076 Scientific name Ovis aries
Organism Sheep Genome Locus chr13:32987271-33001090:-
CircRNA type intron Gene ID n/a
Gene Name ENSOARG00000013971 Detection pipeline n/a
Sample Type Pitutary gland
Method for Estimation Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer ATGAAGGAAAGAAAGGGGT
Reverse Primer CGTCACAGAACTTGCACAG
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
216 CACGGAAAAGACCTGCAGAG TGTGGAAGAACTGACTGGCA 55 50 58.848 59.163 61 276 20 20
231 CCAAGAGCACGGAAAAGACC GGGAGAGCTGTGGAAGAACT 55 55 59.125 59.02 54 284 20 20
273 CCTCCAAGAGCACGGAAAAG GATTTGGCTGCTGTCTGGTC 55 55 58.84 59.193 51 323 20 20
214 AGAGCAAGGAGGATGACACA TGTGTGTGTGTGTACGTGTG 50 50 58.351 58.649 6 219 20 20
264 AAAAGACCTGCAGAGCCTTC TGTTGTGATTTGGCTGCTGT 50 45 58.097 58.598 66 329 20 20
339 ACAAAGTGACCAGGGCTCAC TCCCATCTGAAGACGTGAGC 55 55 60.179 59.467 23 361 20 20
342 GCAAGGAGGATGACACAAAGT GACGTGAGCATCCAAAAGTCA 47.619 47.619 58.491 58.857 9 350 21 21
233 CACCTCCAAGAGCACGGAA AGAGCTGTGGAAGAACTGACT 57.895 47.619 59.629 58.675 49 281 19 21
224 CAGCCCACACCTCCAAGAG TGACTGGCAAAAGAAAACCCA 63.158 42.857 60.003 58.538 42 265 19 21
165 ACACTGAGATCTTGCCATGTG TCATGTTGTGATTTGGCTGC 47.619 45 58.292 57.271 168 332 21 20
223 CACAGCCCACACCTCCAA CTGGCAAAAGAAAACCCATGG 61.111 47.619 59.485 58.23 40 262 18 21