Aliases rnoCirc_007901 Scientific name Rattus rattus
Organism Rat Genome Locus chr3:70279052-70315905:-
CircRNA type n/a Gene ID n/a
Gene Name Ttn Detection pipeline FindCirc
Sample Type Heart
Method for Estimation n/a
Circular RNA status Experimented PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer n/a
Reverse Primer n/a
Aliases rnoCirc_007901 Scientific name Rattus rattus
Organism Rat Genome Locus chr3:70279052-70315905:-
CircRNA type CDS Gene ID n/a
Gene Name Ttn Detection pipeline n/a
Sample Type heart
Method for Estimation Quantitative PCR
Circular RNA status Validated PCR Details Link to the detailed experimental procedure
Primers (Experimented)
Primers (Validated)
Forward Primer CCTGTGCCTGAGAAGAAGGT
Reverse Primer TCATCCTGCTTCACGATCC
Suggested primers
Product size Left primer Right primer Left GC Right GC Left TM Right TM Left pos Right pos Left size Right size
143 GAAGAAACCCCAAAGCAGCA TAGGCGGGTCTCCAGAAATC 50 55 58.96 58.879 179 321 20 20
201 CCTTCTTCTCAGGCACAGGT TCATTCGAGGACTCAGTGGC 55 55 59.31 59.467 44 244 20 20
200 AGTCCAAGCACAGTCTGGAA AATGCAAGATAGGCGGGTCT 50 50 58.868 59.16 131 330 20 20
308 GGGCCTCTACTTTCTTGGGA GCGGGTCTCCAGAAATCAAG 55 55 58.714 58.626 11 318 20 20
316 ACTTTCTTGGGAGTAGGCGC TACGAATGCAAGATAGGCGG 55 50 60.036 57.851 19 334 20 20
321 GGTTTCTTGGGTACTTCTGGC AGAAGCTAGACCAATCACGGA 52.381 47.619 58.84 58.542 61 381 21 21
313 TCTTGGGTACTTCTGGCACT GCTAGACCAATCACGGATCG 50 55 58.27 58.228 65 377 20 20
135 GAAACCCCAAAGCAGCATACT GGGTCTCCAGAAATCAAGGTT 47.619 47.619 58.829 57.558 182 316 21 21
106 AGTGAAGAAACCCCAAAGCA TGAGGTGGAAATTCAAGAAAGCA 45 39.13 57.547 58.786 176 281 20 23
233 TTGAGTCCAAGCACAGTCTG TCGTGAAGCAGGATGAGTATACA 50 43.478 57.755 59.048 128 360 20 23
104 GTCCAAGCACAGTCTGGAAAAT GACTCAGTGGCCATCCTG 45.455 61.111 59.113 57.05 132 235 22 18
288 gtgctggttcaaactggagg tgatgagagtggggtgttga 55 50 59.046 58.272 101 388 20 20
249 ctggttcaaactggaggtca tgtgtgagttgcaatgtgtgt 50 42.857 57.362 58.909 104 352 20 21
225 tcaccctgtacttaagccca agtggggtgttgaaatctcct 50 47.619 57.967 58.934 157 381 20 21
296 atggtgctggttcaaactgg tccattgatgagagtggggt 50 50 58.669 58.029 98 393 20 20
280 ggttcaaactggaggtcaaca tgagagtggggtgttgaaatc 47.619 47.619 58.35 57.86 106 385 21 21
254 caacaaatggtgctggttca gttgcaatgtgtgttttgagct 45 40.909 57.113 58.811 92 345 20 22
286 acaaatggtgctggttcaaac tggggtgttgaaatctcctact 42.857 45.455 57.822 58.743 94 379 21 22
289 tcaaactggaggtcaacatgt tctgtccattgatgagagtgg 42.857 47.619 57.424 57.099 109 397 21 21
295 gagctaaaccctccagtgg gtgtgagttgcaatgtgtgtttt 57.895 39.13 57.137 59.074 57 351 19 23
229 actggaggtcaacatgtagaaga caatgtgtgttttgagctttggt 43.478 39.13 58.84 58.817 113 341 23 23