circad | circRNAs associated with diseases
Locus:chr11:35219667-35232996
Product
Size
Left Primers Right Primers Left GC Right GC Left Tm Right Tm Left
Position
Right
Position
Left Size Right Size
160 AATGAATGGGAAGATGAGGCT CCCTGTCTGTAATCGTAAAAGGA 42.857 43.478 57.033 57.919 177 336 21 23
199 ACAGAACCATCAAAAGGCTCAA TCCTCCCTGTCTGTAATCGTAAA 40.909 43.478 58.435 58.653 142 340 22 23
262 ACTCCTAAGCCTGCAGTGTG ATGCCTCTTGTAGCTCCTCC 55 55 59.677 58.873 93 354 20 20
248 AGCCTGCAGTGTGGAAAATT TTGTAGCTCCTCCCTGTCTG 45 55 58.292 58.438 100 347 20 20
266 AGTCTGGAAAAGCTGACTCCT AGCTCCTCCCTGTCTGTAAT 47.619 50 58.666 57.441 78 343 21 20
131 CCAGACTTATGTGACAGAACCA GAAAGGACCTAGGTATGACATGG 45.455 47.826 57.728 58.038 129 259 22 23
212 CTAAGCCTGCAGTGTGGAAA ACATGCTTCACCTTGGACCC 50 55 58.104 60.251 97 308 20 20
262 CTGACTCCTAAGCCTGCAGT CCTCTTGTAGCTCCTCCCTG 55 60 59.099 58.881 90 351 20 20
189 GTCTGGAAAAGCTGACTCCTAAG TTGGGATAGAAAGGACCTAGGT 47.826 45.455 58.75 57.636 79 267 23 22
133 GTGACAGAACCATCAAAAGGCT TGGATTGGGATAGAAAGGACCT 45.455 45.455 59.113 58.252 139 271 22 22
102 TGAATGGGAAGATGAGGCTAAGA AGTGGAAATTGGATTGGGATAGA 43.478 39.13 58.96 57.268 179 280 23 23