circad | circRNAs associated with diseases
Locus:chr7:47384352-47385954
Product
Size
Left Primers Right Primers Left GC Right GC Left Tm Right Tm Left
Position
Right
Position
Left Size Right Size
180 AAGGGAGGCATGGACGTTT CACCAAAGGACGGCTGTTG 52.632 57.895 59.232 59.346 103 282 19 19
207 AATGCCGGTGATGAGAGTGT AGGACGGCTGTTGAGATCTT 50 50 59.385 58.729 70 276 20 20
231 AGAGTGTTTGAACCTGGACCA GAGTTCAGGGGCAATGTATGG 47.619 52.381 59.156 58.699 83 313 21 21
310 AGTCCAAAGAGTCAAGGCCA ACGAGTTCAGGGGCAATGTA 50 50 58.86 59.019 6 315 20 20
126 CTGGGAAGTGAGGGGCAAT TGGCAGAATTCCCACAATCA 57.895 45 59.306 57.399 132 257 19 20
223 GAGAAGCCACAGAAATGCCG CAAAGGACGGCTGTTGAGAT 55 50 59.551 58.186 57 279 20 20
135 GATGGGCTGGGAAGTGAGG TCTTGGCAGAATTCCCACAA 63.158 45 59.774 57.326 126 260 19 20
199 GCCGGTGATGAGAGTGTTTG GGCTGTTGAGATCTTGGCAG 55 55 59.201 58.907 73 271 20 20
179 GGGCTGGAGAACGCTGTA CCAGCAGCATCCCAGACT 61.111 61.111 59.021 59.004 162 340 18 18
107 GGTACCAGTTTCCAGCCAAA CTACTGCTGCCACCAAAGGA 50 55 58.01 59.963 186 292 20 20
235 TTTGAACCTGGACCAAGGGA TCACTGCTACGAGTTCAGGG 50 55 58.773 59.111 89 323 20 20