circad | circRNAs associated with diseases
Locus:chr8:129001407-129082518
Product
Size
Left Primers Right Primers Left GC Right GC Left Tm Right Tm Left
Position
Right
Position
Left Size Right Size
194 ACAGCCCTAAAATGTAGTGGGA ACTGAGAGCCATCACCTTCA 45.455 50 59.083 58.351 103 296 22 20
335 AGACCCTCTCAGCTAAACAAAA ACCTTAACAACATGTGGTCTGA 40.909 40.909 57.293 57.569 31 365 22 22
126 AGCCCTAAAATGTAGTGGGAGAA GTGACATACCAGAGCACAGATG 43.478 50 59.15 58.807 105 230 23 22
212 AGCTTAATCTCAAAACAGCCCT GGTAACTGAGAGCCATCACCT 40.909 52.381 57.96 59.166 89 300 22 21
130 ATGTAGTGGGAGAAGGCTTTC CCTTGGGCTTCAGGTGACAT 47.619 55 57.364 59.961 114 243 21 20
191 ATTTTGGCTGTGGATTTTGAGT ACTGAAACTCTGATGGGGATAC 36.364 45.455 57.039 57.238 144 334 22 22
189 CCTAAAATGTAGTGGGAGAAGGC ACTGAGAGCCATCACCTTCATTA 47.826 43.478 58.8 59.223 108 296 23 23
145 GGCTGTGGATTTTGAGTACTAGA GAGAGCCATCACCTTCATTATCT 43.478 43.478 57.914 57.774 149 293 23 23
109 TGGCTGTGGATTTTGAGTACT TCCTCAGACAGTGCCTTGG 42.857 57.895 57.212 58.939 148 256 21 19