circad | circRNAs associated with diseases
Locus:chrX:153275956-153285342
Product
Size
Left Primers Right Primers Left GC Right GC Left Tm Right Tm Left
Position
Right
Position
Left Size Right Size
251 AAATGGCTTCGCGTTTCCA GGTGAAGCTGCAGAGGTCA 47.368 57.895 58.664 59.627 44 294 19 19
215 ACAAATGGAGTCTGAGAAATGGC CGGGAAGGAGAAGCAAGTG 43.478 57.895 59.239 58.154 28 242 23 19
184 ATAGCCTTGTGTGCCTGAGA TTCTGAAGGGGAGGGGAATG 50 55 58.721 58.701 154 337 20 20
111 ATGGCTGTGTGAAATGGTGA CCTGCAGGTGATTCTAGGCG 45 60 57.709 60.532 100 210 20 20
139 CCTTGTGTGCCTGAGAGCC ACGGTGAAGCTGCAGAGG 63.158 61.111 60.674 59.655 158 296 19 18
149 CGCCTAGAATCACCTGCAG GCTTCTGAAGGGGAGGGG 57.895 66.667 58.017 58.998 191 339 19 18
131 GAGGGCCTGGAGTAGAAGC GGGCAGAGAGGGAGAGAGA 63.158 63.158 59.173 59.382 134 264 19 19
190 GCTGTGTGAAATGGTGAGCT TGAAGCTGCAGAGGTCAGAA 50 50 58.758 58.949 103 292 20 20
209 GGGCCTGGAGTAGAAGCAAT AAGTGGCTTCTGAAGGGGAG 55 55 59.451 59.305 136 344 20 20
100 GGGCGCCTAGAATCACCTG CTGCAGAGGTCAGAAGGGC 63.158 63.158 60.228 60.079 188 287 19 19
242 GTGTGAAATGGTGAGCTGTCA CCTAAGTGGCTTCTGAAGGG 47.619 55 58.779 57.59 106 347 21 20
228 TGGAGTCTGAGAAATGGCTTC AGAGAGGGAGAGAGACGGC 47.619 63.158 57.659 59.774 33 260 21 19