circad | circRNAs associated with diseases
circRNA Name Alias Gene Name Genome Locus Organism ICD-10 Disease
chr11:34060062|34073206 n/a n/a chr11:34060062-34073206:n/a Rat I51.6 Cardiovascular Disease
chr5:90817794|90827570 n/a n/a chr5:90817794-90827570:n/a Rat I51.6 Cardiovascular disease
chr6:22033342|22038870 n/a n/a chr6:22033342-22038870:n/a Rat I51.6 Cardiovascular disease
chr8:71336875|71337745 n/a n/a chr8:71336875-71337745:n/a Rat I51.6 Cardiovascular disease
circ-Foxo3/hsa_circ_0006404 hsa_circ_0006404 FOXO3 chr6:108984657-108986092:n/a Human I51.6 Myocardial senescence
circATXN10 n/a ATXN10 n/a Human I51.6 Cardiovascular Disease
circCDYL n/a CDYL n/a Human I51.6 Cardiovascular Disease
circCHD7 n/a CHD7 n/a Human I51.6 Cardiovascular Disease
circDNAJC6 n/a DNAJC6 n/a Human I51.6 Cardiovascular Disease
circSLC8A1 n/a SLC8A1 n/a Human I51.6 Cardiovascular Disease
CircSLC8A1-1 n/a SLC8A1 chr3:179113875-179137293:- Human I51.6 Heart disease
circSMARCA5 n/a SMARCA5 n/a Human I51.6 Cardiovascular Disease
circWDR77/hsa_circ_0013509 n/a WDR77 chr1:111984646-111986543:- Human I51.6 Cardiovascular Disease
MFACR/mm9-circ-016597/mmu_circ_0000290 n/a SMYD4 chr11:75203573-75204729:+ Mouse I51.6 Cardiovascular disease
mmu_circRNA_001135 n/a SAMD8 n/a Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure
mmu_circRNA_002007 n/a FLNB n/a Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure
mmu_circRNA_004768 n/a UBXN1 n/a Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure
mmu_circRNA_004775 n/a DENND1A chr2:n/a-:n/a:- Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure
mmu_circRNA_007687 n/a HELZ n/a Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure
mmu_circRNA_008398 n/a MLIP n/a Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure
mmu_circRNA_008640 n/a ADCYAP1R1 n/a Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure
mmu_circRNA_010567 n/a ZSWIM6 chr13:n/a-n/a:- Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure
mmu_circRNA_013216 n/a SULF1 chr1:n/a-n/a:+ Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure
mmu_circRNA_014961 n/a ZMIZ1 n/a Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure
mmu_circRNA_015506 n/a CRIM1 n/a Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure
mmu_circRNA_CDR1as/mmu_circ_0001878 n/a CDR1 chrX:58436422-58439349:+ Mouse I51.6 Myocardial infarction induced heart failure